Pracodawcy muszą płacić składki na Fundusz Emerytur Pomostowych także za pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy – uznał SN.
I stało się. Przedsiębiorcy obowiązkowo muszą płacić składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP) za wszystkie zatrudnione osoby wykonujące pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. I to bez względu na to, czy jest to umowa na część etatu, czy cały. Tak wczoraj orzekł powiększony skład Sądu Najwyższego.
Różne wyroki