Funkcjonariusze służb mundurowych nabywają prawo do emerytury po skończeniu 55 roku życia i 25 latach służby. Już wkrótce może się to zmienić.

Kto ma prawo do emerytury mundurowej? Przysługuje ona funkcjonariuszom, którzy zostali zwolnieni ze służby w policji, UOP, ABW, BOR, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej,
Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Więziennej.

Do 2013 roku funkcjonariusze tych formacji, aby otrzymać świadczenia, w dniu zwolnienia ze służby musieli tylko posiadać 15 lat służby. Emerytura wynosiła 40 proc. podstawy wymiaru za 15 lat służby i wzrastała o 2,6 proc. za każdy kolejny rok służby. A ostateczna emerytura bez uwzględnienia dodatków, zasiłków i świadczeń pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom nie mogła przekroczyć 75 proc. podstawy wymiaru emerytury.

Po zmianach funkcjonariusze, którzy wstępują do służby po 2013 roku, prawo do emerytury nabywają po spełnieniu łącznie dwóch warunków - wieku oraz stażu służby. Minimalny wiek emerytalny wynosi teraz 55 lat, a minimalny staż służby to 25 lat, ale nie jak wcześniej 15 lat.

Podstawę wymiaru mundurowej emerytury stanowi teraz średnie uposażenie z 10 kolejnych lat służby wraz z nagrodą roczną i dodatkami stałymi. Przy czym policjant może wybrać okres 10 lat, który jest dla niego najbardziej korzystny, aby być podstawą do wyliczenia świadczenia.

Mundurowi mogą się jednak spodziewać kolejnych ograniczeń przywilejów emerytalnych. DGP dotarł do przeglądu emerytalnego przeprowadzonego przez ZUS i resort pracy>> z którego wynika, że funkcjonariusze otrzymaliby świadczenie dopiero po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, czyli (dopóki rząd PiS tego nie zmieni) 67 lat.

Tak więc nawet po spełnieniu kryterium stażowego (25 lat), policjant po odejściu ze służby na wypłatę świadczenia poczekałby do ukończenia powszechnego wieku emerytalnego.

Ponadto mundurowe przywileje emerytalne miałby przysługiwać tylko osobom, których służba jest niebezpieczna. Zatrudnieni na na stanowiskach urzędniczych lub kierowniczych weszliby do powszechnego systemu emerytalnego.