Osoby służące we wszystkich formacjach mundurowych powinny nabywać uprawnienia emerytalne na takich samych zasadach. Tak uważa rzecznik praw obywatelskich dr Adam Bodnar.
Funkcjonariusze policji mogą mieć obecnie ustalane emerytury na starych zasadach nawet wtedy, gdy zostali przyjęci do służby po 31 grudnia 2012 r. A to dlatego, że sam fakt odbycia służby kandydackiej w policji przed 1 stycznia 2013 r. umożliwia objęcie starym systemem emerytalnym. Przy czym możliwości skorzystania z emerytury po 15 latach nie mają żołnierze, którzy wcześniej pełnili zasadniczą służbę wojskową.
Zdaniem rzecznika analiza porównawcza zaopatrzeniowych systemów emerytalnych służb mundurowych prowadzi do wniosku, iż wykazują one rozbieżności wynikające z różnego traktowania pierwszego okresu służby. Mogą one w przyszłości prowadzić do nieuzasadnionego zróżnicowania w zakresie prawa do zaopatrzenia emerytalnego ze względu na miejsce zrealizowania powszechnego obowiązku obrony.
Powodem zajęcia się sprawą była skarga żołnierza. Mężczyzna wskazuje na dyskryminację wojskowych zatrudnionych po raz pierwszy po 31 grudnia 2012 r. Wynika to z interpretacji art. 18a ust. 2 pkt 2 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy. Zgodnie z nim funkcjonariusze zatrudnieni po raz pierwszy po 31 grudnia 2012 r., którzy zrealizowali powszechny obowiązek obrony w formie służby kandydackiej w policji czy Straży Granicznej, objęci zostali starym systemem emerytalnym. W odróżnieniu od pragmatyki emerytalnej żołnierzy ustawa emerytalna funkcjonariuszy nie precyzuje przy tym konieczności powołania do zawodowej służby wojskowej bezpośrednio po ukończeniu służby kandydackiej. Innymi słowy sam fakt odbycia służby kandydackiej w policji lub Straży Granicznej przed 1 stycznia 2013 r. umożliwia objęcie starym systemem emerytalnym funkcjonariusza przyjętego do służby po 31 grudnia 2012 r.. Zdaniem RPO obecnie obowiązujące przepisy stawiają funkcjonariuszy odbywających służbę kandydacką w korzystniejszej sytuacji od żołnierzy odbywających wcześniej zasadniczą służbę wojskową. Zdaniem RPO przepisy powinny ulec jak najszybciej zmianie.