Osoby służące we wszystkich formacjach mundurowych powinny nabywać uprawnienia emerytalne na takich samych zasadach. Tak uważa rzecznik praw obywatelskich dr Adam Bodnar.
Funkcjonariusze policji mogą mieć obecnie ustalane emerytury na starych zasadach nawet wtedy, gdy zostali przyjęci do służby po 31 grudnia 2012 r. A to dlatego, że sam fakt odbycia służby kandydackiej w policji przed 1 stycznia 2013 r. umożliwia objęcie starym systemem emerytalnym. Przy czym możliwości skorzystania z emerytury po 15 latach nie mają żołnierze, którzy wcześniej pełnili zasadniczą służbę wojskową.
Zdaniem rzecznika analiza porównawcza zaopatrzeniowych systemów emerytalnych służb mundurowych prowadzi do wniosku, iż wykazują one rozbieżności wynikające z różnego traktowania pierwszego okresu służby. Mogą one w przyszłości prowadzić do nieuzasadnionego zróżnicowania w zakresie prawa do zaopatrzenia emerytalnego ze względu na miejsce zrealizowania powszechnego obowiązku obrony.