Funkcjonariusze Służby Celnej będą mogli przechodzić na emerytury na takich samych zasadach jak żołnierze i policjanci
Dzisiaj w Ministerstwie Finansów odbędzie się spotkanie specjalnej grupy roboczej, która pracuje nad obywatelskim projektem zmian w systemie emerytalnym celników, który w połowie ubiegłego roku trafił do Sejmu (druk nr 30). – Rząd popiera propozycję zrównania uprawnień emerytalnych celników i pozostałych służb mundurowych. Wkrótce będzie gotowe stanowisko w tej sprawie – ujawnia Sławomir Siwy, przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, przewodniczący Związku Zawodowego Celnicy PL.
Projekt obywatelski stanowi realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 3 marca 2015 r. (sygn. akt K39/13), który stwierdził, że przepisy ograniczające prawo celników do korzystania z zaopatrzeniowego systemu emerytalnego są niezgodne z ustawą zasadniczą.
– Służba Celna jest jedyną formacją mundurową, która znajduje się obecnie w powszechnym systemie ubezpieczeń, chociaż stawiane nam wymagania są takie same jak pozostałym funkcjonariuszom – podkreśla Sławomir Siwy.
Jeśli rozwiązania zaproponowane w projekcie obywatelskim wejdą w życie, to ta grupa zawodowa będzie mogła przechodzić na emerytury po 15 latach służby, otrzymując w zamian świadczenie w wysokości 40 proc. podstawy wymiaru. Przy czym z takiej możliwości będą mogli korzystać wyłącznie funkcjonariusze, którzy rozpoczęli pracę w tej formacji do końca grudnia 2012 r.
Natomiast osoby, które rozpoczęły służbę, poczynając od 1 stycznia 2013 r., mogą zakończyć swoją aktywność zawodową po 25 latach służby pod warunkiem ukończenia 55. roku życia.
– Trudno sobie wyobrazić, żeby walkę ze zorganizowaną przestępczością miały prowadzić osoby, które mają ponad 67 lat (65 lat – po przyjęciu rozwiązań zaproponowanych przez prezydenta – red.). A do takiej sytuacji może dojść, jeśli nasza formacja nie zostanie włączona do systemu zaopatrzeniowego – dodaje Sławomir Siwy.
Związkowcy zwracają uwagę, że obecnie Służba Celna jest jedną z najstarszych formacji mundurowych pod względem wieku jej członków. Okazuje się, że około jednej trzeciej funkcjonariuszy już ukończyło 50 lat. Dla porównania w policji ten wskaźnik wynosi 2,7 proc. wszystkich zatrudnionych, wśród pograniczników 2,5 proc., zaś w straży pożarnej 3,5 proc.
– Rząd zyska na zmianie systemu emerytalnego. Jeśli ukrócimy przemyt i oszustwa na akcyzie, to do budżetu państwa może dodatkowo wpłynąć 10 mld zł. Ale prawda jest taka, że starsi pracownicy nie mają szans w starciu z wysportowanymi przestępcami – dodaje Sławomir Siwy.
4,6 tys. funkcjonariuszy celnych ukończyło 50. rok życia
14,2 tys. funkcjonariuszy pracuje w Służbie Celnej
Etap legislacyjny
Prace w komisjach sejmowych