Wzrost świadczeń emerytalno-rentowych w 2017 roku wyniesie 0,88 proc. - poinformował wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Marcin Zieleniecki. Dodał, że rząd rozważa różne warianty dodatkowego wsparcia osób otrzymujących najniższe świadczenia emerytalno-rentowe.

"Gdyby przyjąć, że propozycja rządowa zostałaby zaakceptowana przez Radę Dialogu Społecznego, bądź też wskaźnik ten w razie braku akceptacji zostałby określony w drodze rozporządzenia, zakładamy, że wskaźnik waloryzacji, która zostanie przeprowadzona 1 marca 2017 roku, wyniósłby nie mniej niż 100,88, czyli o 0,88 proc. wzrosłyby świadczenia" - powiedział na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego Zieleniecki.

"Nie jest to oczywiście wskaźnik, który by nas satysfakcjonował. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o wzrost najniższych świadczeń emerytalno-rentowych. (...) Planujemy zastosowanie pewnego mechanizmu wspierającego osoby otrzymujące najniższe świadczenia emerytalno-rentowe. Rozważamy różne warianty, m.in. wariant, który został przeprowadzony w tym roku, czyli wariant wypłaty jednorazowego dodatku do emerytur i rent dla osób otrzymujących świadczenia na poziomie niższym od przeciętnego świadczenia emerytalnego. Ale rozważamy również inne możliwości wsparcia osób otrzymujących najniższe świadczenia emerytalne" - dodał.