Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) są programem, który pozwala zatrudnionym na długoterminowe oszczędzanie. Pieniądze pochodzą od państwa, pracodawców i pracowników. Program wprowadzony został w 2019 roku i jego celem miało być dodatkowe odkładanie środków na emeryturę. Coraz częściej jednak pracownicy traktują go jako lokatę.

Pracownicze Plany Kapitałowe w 2023 roku – wzrost wpłat i wypłat

Jak wskazuje GUS w swoim raporcie "Pracownicze Plany Kapitałowe w 2023 roku" aktywa netto funduszy zdefiniowanej daty PPK na koniec wskazanego roku wyniosły 21,8 mld zł – w 2022 roku było to 12 mld zł.

W PPK w 2023 roku brało udział ponad 3,8 mln pracowników, co stanowi zrost o ponad 892 tys. względem roku 2022. W przypadku PPK prowadzonych przez fundusze inwestycyjne liczba ta wzrosła o ponad 762 tys.

2023 roku wiąże się z wpłatami na kontach uczestników PPK w wysokości 7,2 mld zł – względem roku ubiegłego wzrost wyniósł 34,5 proc. Wpłaty podstawowe (które finansuje podmiot zatrudniający i uczestnicy) stanowiły 97,9 proc. wszystkich przyjętych wpłat i wzrosły one o 34,3 proc. Wpłaty dodatkowe wynosiły 2,1 proc. i wzrosły o 44,5 proc. Z kolei w przypadku PPK prowadzonych przez fundusze inwestycyjne wpłaty wyniosły na koniec 2023 roku 6,3 mld zł (w 2022 roku – 4,7 mld zł). W tym przypadku również znaczącą większość (97,9 proc.) stanowiły wpłaty podstawowe.

Jeżeli natomiast mowa o wypłatach z PPK ogółem w 2022 roku wypłacono 23,3 mln zł, natomiast w roku 2023 liczba ta wzrosła do 70 mln zł.

W roku 2023 uczestnicy PPK dokonali także zwrotów, czyli wypłacili pieniądze z kont PPK przed przejściem na emeryturę. Kwota ta wyniosła na koniec wspomnianego roku ponad 1 mld 544 mln zł.

Wcześniejsza wypłata środków z PPK – ile wynosi?

Aby przekonać pracowników do uczestnictwa w PPK, wprowadzono rozwiązanie, które pozwala na wypłatę zgromadzonych środków w każdej możliwej chwili. Takiego kroku nie trzeba wyjaśniać.

Uczestnik PPK, który zdecyduje się na wypłatę środków, otrzyma 100 proc. swoich wpłat oraz 70 proc. wpłat pracodawcy. Pozostałe 30 proc. zostanie wpłacona do ZUS-u na konto ubezpieczonego jako składka emerytalna. Pieniądze te będą więc dostępne po przejściu pracownika na emeryturę.

W takiej sytuacji, gdy pracownik wypłaci pieniądze przed emeryturą, rezygnuje tym samym z kwot, które są przekazywane przez państwo, takich jak wpłata powitalna i dopłaty roczne. One wrócą do Funduszu Pracy.

Dlaczego pracownicy wypłacają pieniądze z PPK?

Dla pracowników PPK mogą być traktowane jako lokata. Business Insider o powody zwrotów zapytał Bartosza Marczuka, wiceprezesa Polskiego Funduszu Rozwoju, dbającego o funkcjonowanie programu. Jego zdaniem osoby, które dokonują zwrotu, chcą albo przetestować cały system, sprawdzić, czy na pewno w każdej sytuacji i chwili można odzyskać wpłacone pieniądze, albo dzięki takiemu odkładaniu zarabiać bez wysiłku.

Skoro pracownicy mogą bez konsekwencji wypłacać odłożone pieniądze, dysponowanie nimi w dowolny sposób jest zgodne z przepisami.