14. emerytura, którą seniorzy w całej Polsce otrzymają w tym roku, jest kolejnym dodatkiem do ich świadczenia. "Czternastkę" otrzymają jednak tylko te osoby, które spełnią określone warunki. Ile wynosi i kiedy można spodziewać się 14. emerytury w 2024 roku?

Czternasta emerytura to świadczenie, które obejmuje ponad 6 milionów emerytów w Polsce. Dotychczas ZUS wypłacał je w drugiej połowie roku kalendarzowego. Wiadomo już, jaka będzie maksymalna kwota czternastej emerytury, jednak nie wszyscy uprawnieni otrzymają tyle samo pieniędzy.

Komu przysługuje 14. emerytura?

Czternasta emerytura jest corocznym świadczeniem pieniężnym, które przysługuje seniorom spełniającym określone kryteria. Zgodnie z przepisami, uprawnieni do 14. emerytury to:

  • Emeryci i renciści,
  • Inwalidzi wojenni i wojskowi,
  • Osoby pobierające rodzicielskie świadczenie uzupełniające,
  • Cywilni niewidomi,
  • Ofiary działań wojennych,
  • Osoby korzystające z nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
  • Osoby będące na zasiłku przedemerytalnym,
  • Emeryci i renciści służb mundurowych oraz wojskowi.

Ile wynosi 14. emerytura w 2024 roku?

Obecnie nie ma sygnałów wskazujących na to, że 14. emerytura będzie wyższa od minimalnej emerytury, która od 1 marca 2024 roku wynosi 1780,96 brutto. Po uwzględnieniu składki zdrowotnej (9%) i podatku dochodowego (12%), kwota ta ulegnie obniżeniu. "Czternastkę" w pełnej wysokości otrzymają osoby, których miesięczny dochód nie przekracza 2900 zł brutto. Seniorzy, których dochód przekracza ten próg, dostaną pomniejszoną kwotę zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę.

Jeśli podstawowa emerytura seniora przewyższa 2900 zł brutto, 14. emerytura zostanie odpowiednio obniżona o złotówkę za każdą złotówkę przekroczenia. W ten sposób dodatek do emerytury będzie redukowany do minimalnej kwoty 50 zł, która jest najniższą możliwą wypłatą czternastej emerytury. Teoretycznie każdy emeryt ma prawo do tego dodatku, jednak w praktyce część seniorów go nie otrzyma ze względu na zbyt duże przekroczenie kwoty 2900 zł.

Kto jeszcze nie otrzyma 14. emerytury?

Wyłączenie z otrzymania czternastej emerytury dotyczy także sędziów, prokuratorów na emeryturze oraz tych emerytów, których wypłata świadczenia była zawieszona w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty czternastki. W tym ostatnim przypadku chodzi o osoby, które dorabiają do wcześniejszej emerytury i osiągają dochód na poziomie 130% lub więcej przeciętnej pensji.

Wypłata 14. emerytury w 2024 roku

Wypłata "czternastki" ma nastąpić pod koniec roku, jak co roku. Prawdopodobnie wypłaty będą realizowane we wrześniu lub październiku. Aby otrzymać czternastą emeryturę, nie trzeba składać żadnego wniosku. Świadczenia te są wypłacane z tzw. urzędu, co oznacza, że osoby uprawnione automatycznie je otrzymają. Czternastki zostaną wypłacone razem z comiesięcznym świadczeniem.