Karta Dużej Rodziny jest programem, który oferuje zniżki i dodatkowe przywileje dla rodzin z co najmniej trójką dzieci zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Użytkownicy Karty Dużej Rodziny mogą skorzystać z korzystniejszych ofert w wielu różnych branżach, takich jak spożywcza, paliwowa, bankowa czy rekreacyjna. Na jakie zniżki mogą liczyć?

Karta Dużej Rodziny wspomaga budżety rodzin wielodzietnych i ułatwia im dostęp do różnorodnych dóbr i usług.

Dla kogo Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Karta Dużej Rodziny jest dostępna dla dzieci w różnych przedziałach wiekowych:

  • Dzieci w wieku do 18 lat.
  • Dzieci w wieku do 25 lat, o ile uczą się w szkole lub na uczelni.
  • Dzieci bez względu na wiek, jeśli posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Jednak, aby korzystać z Karty Dużej Rodziny, w chwili składania wniosku w rodzinie musi być co najmniej troje dzieci spełniających powyższe kryteria.

Komu nie przysługuje Karta Dużej Rodziny?

Rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub ograniczył ją poprzez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, nie przysługuje prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny. Dodatkowo rodzicom zastępczym lub prowadzącym rodzinny dom dziecka nie przysługuje to prawo, jeśli sąd orzekł o odebraniu im dzieci ze względu na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej. Co ważne - Karta Dużej Rodziny jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie.

Karta Dużej Rodziny - ile kosztuje?

Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne. Natomiast opłatę w wysokości 15 zł ponosi się za duplikat, a 10 zł wynosi domówienie tradycyjnej formy Karty.

Karta Dużej Rodziny - zniżki i ulgi

Dzięki Karcie Dużej Rodziny możesz dostać między innymi:

  • zniżki na przejazdy kolejowe - 37% na bilety jednorazowe oraz 49% na bilety miesięczne - ojciec, matka, macocha i ojczym,
  • 50% ulgi opłaty za paszport - ojciec, matka, macocha i ojczym,
  • 75% ulgi opłaty za paszport - dzieci,
  • bezpłatny wstęp do parków narodowych.

Zniżki od przewoźników kolejowych

Niektórzy przewoźnicy kolejowi udzielają korzyści handlowych dla osób mających Kartę Dużej Rodziny. I tak na przykład "Koleje Wielkopolskie" umożliwiają posiadaczom Karty Dużej Rodziny zakup Karty Wielkopolskiej z 20 zł zniżką od standardowej ceny. To uprawnienie nie łączy się z innymi promocjami, rabatami ani zniżkami oferowanymi przez Partnerów.

PKP Intercity S.A. przewiduje 30% zniżkę dla podróżnych posiadających Kartę Dużej Rodziny na pojedyncze podróże, pod warunkiem że minimum dwie osoby podróżują tym samym pociągiem i w tej samej klasie, nawet jeśli nie są członkami tej samej rodziny. Zniżka łączy się z ustawowymi ulgami.

Natomiast Przewozy Regionalne oferują posiadaczom Karty Dużej Rodziny możliwość nabycia pierwszej REGIOkarty rocznej za 140 zł, zamiast normalnej ceny 175 zł. Każdy członek rodziny musi posiadać własną REGIOkartę. Posiadacz REGIOkarty może zakupić bilety zgodnie z taryfą RAZEM, co umożliwia obniżenie ceny biletu jednorazowego o 30% i biletu miesięcznego o 15%. Ponadto, posiadacze REGIOkarty mogą korzystać z tańszych biletów na przejazdy obsługiwane przez Przewozy Regionalne, Arriva RP, Koleje Dolnośląskie, Koleje Śląskie oraz Koleje Wielkopolskie. Zniżki oferowane przez Przewozy Regionalne łączą się z ustawowymi ulgami.

Zniżka na śmieci z Kartą Dużej Rodziny

Zarówno stawki opłat za śmieci, jak i możliwe obniżki są ustalane indywidualnie w różnych gminach. Jednak w wielu władzach lokalnych korzystanie z Karty Dużej Rodziny jest pozytywnie przyjmowane. Osoby posiadające tę kartę mogą liczyć nawet na obniżki sięgające 30 procent.

Gdzie jeszcze można korzystać ze zniżek z Kartą Dużej Rodziny?

Zniżki na KDR obowiązują także w kinach, muzeach czy teatrach. Na posiadaczy Karty Dużej Rodziny czekają także zniżki na prąd. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą również otrzymywać zniżki w wybranych stacjach benzynowych oraz sklepach spożywczych, które współpracują z KDR. Dodatkowo istnieje możliwość uzyskania rabatu na karnet uprawniający do korzystania z wybranych siłowni, basenów i innych obiektów sportowych.

Lista zniżek KDR

Zniżki dostępne dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny można sprawdzić poprzez wyszukiwarkę partnerów KDR, która jest dostępna na Platformie Informacyjno-Usługowej Emp@tia. Wyszukiwarka umożliwia lokalizowanie miejsc, w których oferowane są zniżki na Kartę Dużej Rodziny.