26 marca 2024 roku opublikowany został komunikat prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w którym przedstawiono tablicę średniego dalszego życia kobiet i mężczyzn. Dane te są niezbędne do wyliczenia emerytury przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Tablice średniego trwania życia kobiet i mężczyzn – w jakim celu są publikowane?

Aby wyliczyć wysokość miesięcznej emerytury potrzebne są dwie informacje: zgromadzony przez osobę wnioskującą kapitał emerytalny oraz średnia prognozowana długość życia. Kapitał dzieli się przez liczbę miesięcy dalszego trwania życia.

Każdego roku Główny Urząd Statystyczny publikuje tablicę średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn. Dane w niej zawarte są niezbędne ZUS-owi – między innymi na ich podstawie obliczana jest wysokość emerytury dla osób, które o nią zawnioskowały. Nowe tablice obowiązują od 1 kwietnia, będą więc stosowane od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku.

Średnie dalsze trwanie życia kobiet i mężczyzn 2024

Na stronie GUS-u pojawił się Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statycznego z dnia 26 marca 2024 roku w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn. Tablica dostępna jest pod tym linkiem.

W porównaniu z tabelą udostępnioną w roku 2023 średnia długość dalszego życia zwiększyła się. Przykładowo w tabeli z 2024 roku widzimy, że średnie dalsze trwanie życia osoby, która ukończyła 60. rok życia, to 264,2 miesiąca. Z kolei w 2023 roku wynosiła ona 254,3 miesiąca. W przypadku osoby, która ukończyła 65. rok życia w 2024 roku jest to 218,9 miesiąca, a w 2023 roku wartość ta wynosiła 210 miesięcy.

Jak czytać tabelę średniego dalszego trwania życia?

Na pierwszy rzut oka odczytanie tabeli może nie być łatwe. Jak jednak możemy przeczytać w wyjaśnieniach GUS-u po lewej stronie w pionie znajduje się wiek, w którym dana osoba chciałaby przejść na emeryturę. Z kolei w poziomie znajdują się ukończone miesiące życia. Wartości znajdujące się w tabeli to z kolei liczba dalszego trwania życia w miesiącach.

Przykładowo osoba, która urodziła się 15 sierpnia 1960 roku, chce przejść na emeryturę od 18 września 2024 roku. Będzie miała wówczas ukończone 64 lata oraz 1 miesiąc. W związku z tym średnie dalsze trwanie życia według tabeli wyniesie 226,9 miesiąca.

Dłuższa średnia dalsza długość życia to mniejsza emerytura

Tabela udostępniona przez GUS na pierwszy rzut oka powinna nieść pozytywne informacje – w końcu żyjemy dłużej. Jednak już mniej pozytywną informacją jest to, że im dłuższe średnie dalsze trwanie życia, tym niższe świadczenie emerytalne.

W wypowiedzi dla serwisu Interia Biznes Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy w HRK Payroll Consulting zaznaczył: "Nowe tablice pokazują, że średnia długość dalszego trwania życia wydłużyła się. W związku z tym osoby, które będą przechodziły na emeryturę od 1 kwietnia, będą miały niższe świadczenia, bowiem zgromadzony przez nie kapitał zostanie podzielony przez większą liczbę miesięcy".