Marcowa waloryzacja emerytur nie była jedyną okazją do zwiększenia wartości świadczenia. W czerwcu każdego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadza waloryzację kapitału zgromadzonego na kontach emerytalnych. Według prognoz, przechodząc na emeryturę w drugiej połowie roku, można otrzymać dodatkowo nawet 500 zł.

Wczesne przewidywania dotyczące waloryzacji kapitału, którą ZUS przeprowadzi w czerwcu, sugerują, że opłaca się odczekać z przejściem na emeryturę co najmniej do lipca.

W tym roku waloryzacja kapitału emerytalnego może być rekordowa. Prognozy wskazują, że będzie to nawet 14,8 lub 14,9 proc. wartości. W 2023 roku waloryzacja kapitału w czerwcu sięgnęła natomiast 14,4 proc. wskaźnika wzrostu.

Waloryzacja kapitału na kontach emerytalnych

Co roku w czerwcu Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadza waloryzację kapitału, co prowadzi do zwiększenia wartości składek zgromadzonych na kontach w ZUS. Proces ten obejmuje składki zgromadzone przez wszystkich przyszłych emerytów do 31 grudnia roku poprzedzającego. Podwyżka jest następnie uwzględniana na kontach w ZUS od 1 czerwca, co sprawia, że bardziej opłaca się przejść na emeryturę w drugiej połowie roku.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podwyższy stan środków emerytalnych zgromadzonych na kontach w czerwcu. Dlatego korzystniej jest odczekać do drugiej połowy roku, a przynajmniej do lipca, z przejściem na emeryturę. Wtedy wysokość emerytury będzie ustalana na podstawie wyższej kwoty skorygowanego kapitału na koncie. Obliczenia wskazują, że może to skutkować wyższą emeryturą nawet o kilkaset złotych.

Nawet 500 zł więcej do emerytury

Dziennik "Fakt" przedstawił, w jaki sposób ten mechanizm będzie działał w różnych przypadkach. I tak na przykład 60-letnia osoba, która zgromadziła na koncie emerytalnym 500 tys. zł i chciałaby przejść na emeryturę w pierwszej połowie 2024 roku, otrzymałaby około 1893 zł (według opublikowanych przez GUS tablic dożycia, 60-latkowie średnio żyją jeszcze 264 miesiące, dlatego kapitał jest dzielony przez tę wartość).

Po waloryzacji środków o 14,9 proc. kapitał zgromadzony na koncie wzrósłby do ponad 574 tys. zł, co oznacza, że przechodząc na emeryturę w drugiej połowie roku, otrzymałaby świadczenie w wysokości 2174 zł, czyli prawie o 200 zł więcej.

Oczywiście, im więcej środków zgromadzimy w ZUS i im starsi będziemy, tym bardziej korzystna będzie dla nas waloryzacja kapitału. Na przykład 70-letni emeryt, który posiada 600 tys. zł na koncie w ZUS, otrzymałby, przechodząc obecnie na emeryturę, świadczenie w wysokości 3389 zł. Po czerwcowej waloryzacji kapitał zgromadzony przez niego wzrośnie do 686 tys. zł, co oznacza, że miesięczna emerytura wyniesie 3875 zł, czyli będzie prawie o 500 zł wyższa.

Dla kogo wyższa emerytura?

Warto jednak mieć świadomość, że nie każdy emeryt może spodziewać się zwiększenia swojego świadczenia emerytalnego w drugiej połowie roku. Możliwość otrzymania wyższego świadczenia jest dostępna jedynie dla tych, którzy jeszcze nie rozpoczęli pobierania emerytury. Jeśli już jesteś na emeryturze, to twoje świadczenie nie ulegnie zmianie po czerwcowej waloryzacji.

Emerytura tylko na wniosek

Emerytura z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest przyznawana wyłącznie na podstawie złożonego wniosku. Można otrzymać prawo do emerytury w dniu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego, jednak nie wcześniej niż od miesiąca, w którym złoży się wniosek o przyznanie świadczenia. ZUS ma obowiązek wydać decyzję w ciągu 30 dni od daty wyjaśnienia ostatniej istotnej okoliczności koniecznej do jej wydania.