1 kwietnia zostanie otwarte okienko transferowe OFE-ZUS. Osoby ubezpieczone będą mogły zdecydować, czy składka ma w całości trafić do ZUS-u, czy też może jej część (2,92 proc.) powinna być przelana do OFE. Okienko transferowe będzie otwarte do 31 lipca.

Okienko transferowe OFE. Podział składki między ZUS i OFE

Składka emerytalna wynosi 19,52 proc. podstawy wymiaru (np. wynagrodzenia brutto na umowie o pracę). Większość (12,22 proc.) zapisywana jest na koncie ubezpieczonego w ZUS w ramach tzw. I filaru systemu emerytalnego. Reszta składki, czyli 7,30 proc., może trafić w całości na subkonto ubezpieczonego w ZUS, stanowiąc tzw. II filar systemu.

W ramach II filaru ubezpieczony może także postanowić, że na subkonto trafi 4,38 proc. składki. Zaś reszta, czyli 2,92 proc., ma być przekazana do wybranego OFE (otwartego funduszu emerytalnego). Decyzje w tej sprawie ubezpieczeni podejmują w ramach tzw. okienka transferowego. Ostatnio mieli na to szansę 8 lat temu, w 2016 r. W 2020 r., ze względu na pandemię, okienka transferowego nie uruchamiano.

Na czym polega okienko transferowe OFE?

W ramach okienka transferowego ubezpieczeni mogą przechodzić z OFE do ZUS lub ZUS do OFE. Ci, których składka do tej pory w całości trafiała do ZUS-u mogą postanowić, że jej część (2,92 proc.) będzie trafiać do OFE. Możliwy jest również odwrotny scenariusz. Ci, których część składki w ostatnich latach przelewana była do OFE, mogą postanowić, że chcą, by całość szła do ZUS-u.

Możliwość przejścia z ZUS-u do OFE dotyczy również osób, które w okresie między okienkami transferowymi podjęły pierwszą pracę i nie zdecydowały się na przystąpienie do OFE. Mogą teraz z tej opcji skorzystać. W każdym wymienionym scenariuszu decyzja dotyczy nowych składek. Dotychczasowe środki pozostają w instytucji, która je ewidencjonowała.

Kto nie może skorzystać z okienka transferowego i kiedy nie trzeba składać oświadczeń?

Osoby, które nie chcą zmieniać decyzji odnośnie podziału składki, nie muszą podejmować żadnych działań. Z kolei ubezpieczeni, którym do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego pozostało 10 lat lub mniej, nie mogą już zmieniać decyzji. Te osoby są już objęte tzw. suwakiem ZUS. To mechanizm w ramach którego ZUS zaprzestaje przekazywania 2,92 proc. składki do OFE. Mechanizm "rusza" w chwili, kiedy danej osobie zostało 10 lat do ustawowego wieku emerytalnego. W tym samym momencie jej OFE nie tylko nie dostaje nowych składek, ale również rozpoczyna stopniowy transfer dotychczas zgromadzonych środków do ZUS-u. Ten mechanizm został pomyślany jako zabezpieczenie przed utratą wartości oszczędności członka OFE tuż przed jego przejściem na emeryturę.

Jak skorzystać z okienka transferowego ZUS-OFE?

Osoby chcące skorzystać z okienka transferowego ZUS-OFE powinny złożyć do ZUS-u "Oświadczenie o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych". Wzór tego dokumentu został ogłoszony przez ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej 13 marca br. Ma być on dostępny na PUE ZUS, w placówkach ZUS-u oraz na stronie internetowej Zakładu. Oświadczenie będzie można złożyć osobiście, listownie albo drogą elektroniczną za pośrednictwem PUE ZUS.