Wraz z ogłoszeniem przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2023 roku zwiększyły się także progi dochodowe dodatku mieszkaniowego. Dzięki temu świadczenie to może zostać przyznane większej liczbie wnioskujących, a ci, którzy do tej pory nie mogli się o nie starać ze względu na dochody, mogą mieć na to szansę. Jakie kryteria należy spełnić, aby otrzymać dodatek mieszkaniowy w 2024 roku?

Czym jest dodatek mieszkaniowy?

Dodatek mieszkaniowy to świadczenie, które pomaga osobom w trudnej sytuacji finansowej (zmniejszenie dochodów lub niskie dochody) na pokrycie wydatków mieszkaniowych. Wypłacane jest przez gminę, a jego otrzymanie wymaga spełnienia 3 warunków. Dodatek otrzymać mogą osoby, które są właścicielami lokalu, ale też wynajmujący.

Kto może się starać o dodatek mieszkaniowy?

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na podstawie spełnienia 3 warunków. Pierwszym z nich jest posiadanie tytułu prawnego do lokalu. Dodatek przysługuje:

 • najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego, którzy zamieszkują ten lokal;
 • osobie mieszkającej w lokalu mieszkalnym, której przysługuje do niego spółdzielcze prawo;
 • osobie mieszkającej w lokalu mieszkalnym, który znajduje się w budynku stanowiącym własność tej osoby i właścicielowi samodzielnego lokalu mieszkalnego;
 • osobie, która ma tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego (np. umowę użyczenia) i ponosi wydatki związane z jego zajmowaniem;
 • osobie, która zajmuje lokal mieszkalny z tytułu prawnego, oczekując na przysługujący jej lokal zamienny lub najem socjalny lokalu, kiedy ma już to orzeczone w wyroku sądowym.

Osoby starające się o dodatek mieszkaniowy nie mogą przekraczać progu dochodowego, który wynosi:

 • w gospodarstwie domowym jednoosobowym – 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu złożenia wniosku;
 • w gospodarstwie domowym wieloosobowym – 30 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Ostatnie kryterium otrzymania dodatku mieszkaniowego dotyczy powierzchni mieszkania. Maksymalna powierzchnia, która uprawnia do korzystania ze świadczenia, to:

 • w gospodarstwie jednoosobowym – do 45,50 metrów kwadratowych;
 • dwuosobowym – do 52,00 metrów kwadratowych;
 • trzyosobowym – do 58,50 metrów kwadratowych;
 • czteroosobowym – do 71,50 metrów kwadratowych;
 • pięcioosobowym – do 84,50 metrów kwadratowych;
 • sześcioosobowym – do 91,00 metrów kwadratowych;
 • siedmioosobowym – do 97,50 metrów kwadratowych;
 • ośmioosobowym – do 104,00 metrów kwadratowych;
 • dziewięcioosobowym – do 110,50 metrów kwadratowych;
 • dziesięcioosobowym – do 117,00 metrów kwadratowych.

W przypadku mieszkania, w którym zamieszkuje osoba z niepełnosprawnością, powierzchnia ta zwiększana jest o 15 metrów kwadratowych.

Progi dochodowe dla dodatku mieszkaniowego 2024

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2023 roku ogłasza, że wyniosło ono 7155,48 zł.

Według naszych obliczeń w związku z tym progi dochodowe do dodatku mieszkaniowego 2024 to:

 • dla gospodarstwa wieloosobowego – 2146,64 zł;
 • dla gospodarstwa jednoosobowego – 2862,19 zł.

Ile wynosi dodatek mieszkaniowy 2024?

Dodatek mieszkaniowy nie jest przyznawany w jednej wysokości. Zależy ona od dochodów danego gospodarstwa domowego, liczby osób zamieszkujących lokal, wysokości wydatków mieszkaniowy i stawek czynszu.

Według portalu GazetaPrawna.pl w 2023 roku średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wahała się od 250 do 380 zł.