15 lutego w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej odbyło się pierwsze oficjalne spotkanie ministerialnego zespołu roboczego ze stroną społeczną. Zespół ma pracować nad rozwiązaniami legislacyjnymi, które pozwolą na wprowadzenie dłuższych urlopów macierzyńskich dla rodziców wcześniaków i noworodków wymagających hospitalizacji. Prace zespołu to efekt petycji złożonej na początku stycznia tego roku.

Petycja w sprawie wydłużenia urlopów macierzyńskich dla rodziców wcześniaków

9 stycznia tego roku na ręce minister rodziny pracy i polityki społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk złożona została petycja w sprawie wydłużenia urlopów macierzyńskich dla rodziców wcześniaków i noworodków wymagających hospitalizacji. Autorem petycji była Fundacja Koalicja dla wcześniaka działająca w imieniu 8 organizacji współtworzących Ogólnopolskie Porozumienie Razem dla wcześniaków, a także Fundacji Serce Dziecka i Fundacji Najdroższa Blizna. Petycję poparli też: krajowy konsultant w dziedzinie neonatologii, prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Rzeczniczka Praw Dziecka i Rzecznik Praw Pacjenta.

Petycję – do 15 lutego – podpisało niemal 16 tys. osób.Zawiera ona apel o wydłużenie urlopu macierzyńskiego dla rodziców wcześniaków oraz noworodków wymagających hospitalizacji o czas pobytu dziecka w szpitalu. W uzasadnieniu podano, że miałoby to pomóc "odzyskać utracony w czasie hospitalizacji czas".

Dłuższy urlop macierzyński dla rodziców wcześniaków: ministerialny zespół roboczy

W czwartek 15 lutego w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej odbyło się pierwsze oficjalne spotkanie ministerialnego zespołu roboczego ze stroną społeczną w sprawie rozwiązań prawnych, które umożliwią dłuższy urlop macierzyński dla rodziców wcześniaków i noworodków wymagających hospitalizacji. Prace te to efekt styczniowej petycji Fundacji Koalicja dla wcześniaka, której sygnatariusze zostali przez Ministerstwo zaproszeni do współpracy.

Podczas spotkania z dziennikarzami minister rodziny pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk przyznała, że jej resort w pierwszej kolejności przyjrzał się rozwiązaniom dotyczącym urlopów macierzyńskich dla matek wcześniaków, które obowiązują w innych krajach Unii Europejskiej. Ponadto przeanalizował w tym temacie regulacje wynikające z prawa międzynarodowego.

Minister podkreśliła również, że: "Idziemy w kierunku wydłużenia urlopu, a nie wprowadzenia mechanizmu takiego, jak w przypadku choroby czy konieczności opieki nad chorym dzieckiem, dlatego, że pracując nad tymi potrzebnymi rozwiązaniami, nie chcemy popsuć systemu, który chroni i otacza niezbędną opieką matki dzieci zdrowych, kobiety na urlopach macierzyńskich. Dlatego nie chcemy wprowadzać mechanizmów, które przerywałyby ten nieprzerywalny - zgodnie z prawem - okres urlopu macierzyńskiego".

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zapewniła, że prace nad zmianą prawa w zakresie urlopów macierzyńskich potrwają wyłącznie tyle, ile jest to niezbędne dla ich prawidłowego przebiegu. Zapowiedziała również, że planowane zmiany wymagają konsultacji z innymi ministerstwami i instytucjami. W pracach już uczestniczą przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Biura Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika Praw Pacjenta. Dzięki temu wypracowane w efekcie rozmów rozwiązania mają całościowo rozwiązywać problem urlopów macierzyńskich rodziców wcześniaków i noworodków wymagających hospitalizacji.

Dłuższe urlopy macierzyńskie nie tylko dla rodziców wcześniaków

W czasie spotkania głos zabrała również Elżbieta Brzozowska – wiceprezes Fundacji Koalicja dla wcześniaka. Podkreśliła, że postulowane zmiany mają dotyczyć nie tylko urlopów macierzyńskich dla rodziców wcześniaków, ale także noworodków urodzonych o czasie, które ze względu na swój stan zdrowia wymagają dłuższej hospitalizacji. Dodała również, że proponowane przez jej Fundację rozwiązania funkcjonują już w wielu krajach.

Na stronie internetowej Fundacji Koalicja dla wcześniaka znaleźć można informacje dotyczące urlopów macierzyńskich dla rodziców wcześniaków, które obowiązują w innych państwa. Rozwiązania takie obecne są już m.in. w Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Francji, Chile czy Australii.