Do wakacji pozostało jeszcze kilka miesięcy. Warto jednak już teraz pomyśleć o wyrobieniu paszportu. Pozwoli nam to zaoszczędzić sporo czasu i stresu. Nie będziemy musieli martwić się o to, czy zdążymy uzyskać dokument przed podróżą. Wyjaśniamy, jak złożyć wniosek o paszport i ile to kosztuje?

Paszport. Dokument niezbędny w wielu podróżach

Paszport jest dokumentem, który potwierdza naszą tożsamość i obywatelstwo. Pozwala podróżować do krajów znajdujących się poza strefą Schengen. Przed podróżą do wybranego państwa warto sprawdzić, czy oprócz paszportu potrzebne są jeszcze jakieś dokumenty jak np. wiza, ubezpieczenie turystyczne czy zaświadczenie o posiadaniu wymaganych szczepień.

Prawo do wyrobienia paszportu przysługuje każdemu obywatelowi polskiemu bez względu na wiek i miejsce pobytu. W związku z tym paszport posiadać mogą także dzieci i osoby mieszkające poza granicami kraju.

Obecnie wyrabiane paszporty są dokumentami biometrycznymi, co oznacza, że poza danymi osobowymi zawierają również odciski palców, które przechowywane są zintegrowanym mikroprocesorze.

Paszport: Jak długo jest ważny?

Paszport ważny jest przez 10 lat od daty wyrobienia. Od tej zasady istnieją jednak dwa odstępstwa - paszport dla dziecka i tzw. paszport tymczasowy.

Paszport dla dziecka do 12. roku życia ważny jest przez 5 lat. Wyrobienie paszportu dziecku, które nie ukończyło jeszcze 12. roku życia możliwe jest zarówno osobiście w urzędzie, jak i przez internet. Dziecku do tego wieku bowiem nie są jeszcze pobierane odciski palców.

Natomiast paszport tymczasowy ważny jest maksymalnie przez 12 miesięcy i nie posiada danych biometrycznych. Wydawany jest wuzasadnionych przypadkach, a na jego wydanie czeka się krócej niż na standardowy dokument. Wspomniane wyjątkowe sytuacje to np. wyjazd w związku z chorobą lub pogrzebem członka rodziny lub konieczność zapewnienia opieki dziecku. O wydanie paszportu tymczasowego można ubiegać się również w sytuacji, kiedy dana osoba przebywa poza granicami kraju i oczekuje na wydanie paszportu biometrycznego lub istnieje czasowa niemożność pobrania od niej odcisków palców.

Należy mieć na uwadze, że na podstawie paszportu tymczasowego możemy nie mieć możliwości wjazdu na terytorium niektórych państw. Przed udaniem się w podróż z paszportem tymczasowym, należy więc koniecznie to sprawdzić.

Jak złożyć wniosek o paszport?

Wniosek o paszport dostępny jest w formie papierowej w punktach paszportowych. Punkty te zlokalizowane są na terenie całego kraju, a najbliższy swojemu miejscu zamieszkania znaleźć można na stronie internetowej właściwego urzędu wojewódzkiego. Do wybranego punktu paszportowego należy zgłosić się osobiście. Na miejscu urzędnik pobierze od nas też odciski palców.

Oprócz wniosku o paszport wymagane jest jeszcze złożenie:

 • jednego aktualnego, kolorowego zdjęcia wykonanego zgodnie z wytycznymi (nie wcześniej niż 6 miesięcy przed składaniem wniosku),
 • dowodu uiszczenia opłaty za paszport,
 • ważnego dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
 • ewentualnie dokumentu potwierdzający prawo do posiadania ulgi lub zwolnienia z opłaty.

W przypadku wniosku o paszport dla dziecka wymagane jest również przedłożenie zgody obojga rodziców.

Ile kosztuje wyrobienie paszportu?

Koszt wyrobienia paszportu dla dziecka do 12. roku życia wynosi 30 zł, natomiast w przypadku dziecka w wieku 12-18 lat – 70 zł. Opłata za wyrobienie paszportu w przypadku osoby dorosłej wynosi 140 zł. Istnieje jednak szereg ulg.

50 proc. ulgi przysługuje m.in.:

 • uczniom i studentom,
 • emerytom i rencistom,
 • osobom z niepełnosprawnościami,
 • kombatantom i ofiarom represji wojennych i okresu powojennego.

75 proc. ulgi przysługuje osobom uczącym się poniżej 26. roku życia pochodzącym z rodzin wielodzietnych lub dzieciom z niepełnosprawnością pochodzącym z rodzin wielodzietnych (warunkiem w obu przypadkach jest posiadanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny).

Paszport może również zostać wydany bezpłatnie m.in.:

 • osobom powyżej 70. roku życia,
 • osobom, których obecny paszport ma wadę techniczną,
 • żołnierzom wyznaczonym do pełnienia służby poza granicami państwa (z wyłączeniem żołnierzy zawodowych).

Warto w tym miejscu podkreślić, że jeśli zniszczymy lub zgubimy paszport z własnej winy, wówczas opłata za wyrobienie nowego wyniesie trzykrotność opłaty podstawowej, a więc aż 420 zł – jeśli nie przysługują nam żadne ulgi.

Ile czeka się na wydanie paszportu?

Czas wyrobienia paszportu od momentu złożenia wniosku wynosi ok. 30 dni. W wyjątkowych sytuacjach termin ten może się wydłużyć.

Sprawdzenie, czy paszport jest już gotowy do odbioru, możliwe jest za pośrednictwem rządowej strony internetowej po wpisaniu na niej w odpowiednim miejscu numeru sprawy, który znajduje się na potwierdzeniu złożenia wniosku. Ponadto informację taką uzyskać można również telefonicznie w odpowiednim urzędzie wojewódzkim po podaniu właściwego numeru sprawy.

Paszport należy odebrać w punkcie paszportowym, w którym składany był wniosek. Trzeba to zrobić osobiście. W przypadku posiadania poprzedniego paszportu, należy przynieść go ze sobą, ponieważ zostanie on anulowany.