Wybierasz się na leczenie uzdrowiskowe? Sprawdź, jakie zabiegi zapewniają sanatoria, za co trzeba dopłacić i czy masz zapewniony transport. W artykule znajdziesz odpowiedzi na te i inne kwestie, o których warto wiedzieć, planując wyjazd.

Świadczenia w sanatorium. Co nam przysługuje?

Jak podaje strona NFZ, w sanatorium możemy liczyć na całodobową opiekę medyczną (lekarską i pielęgniarską). Przysługują nam co najmniej 3 dziennie zabiegi przyrodolecznicze (w szpitalu i sanatorium uzdrowiskowym), w tym jeden zabieg dziennie z wykorzystaniem naturalnego surowca leczniczego (borowina, wody mineralne, gazy lecznicze). Do dyspozycji mamy również dwa dodatkowe zabiegi: fizykoterapeutyczne, kinezyterapeutyczne oraz co najmniej 4 zabiegi dziennie w przypadku rehabilitacji w szpitalu i sanatorium uzdrowiskowym.

W sanatorium otrzymamy leki i materiały medyczne niezbędne do prowadzenia leczenia. UWAGA: Leki stale przyjmowane należy przywieźć ze sobą.

NFZ zapewnia, że podczas turnusu możemy liczyć na dietę odpowiednią do stanu zdrowia oraz edukację zdrowotną.

Pobyt w sanatorium. Za co trzeba dopłacić?

Niestety, nie w każdym przypadku NFZ pokrywa cały koszt. W przypadku skierowania do szpitala uzdrowiskowego NFZ pokrywa w całości koszty opieki medycznej, zabiegów oraz zakwaterowania i wyżywienia. Bezpłatne jest również leczenie sanatoryjne i szpitalne dzieci (jednak tutaj opiekun dziecka musi pokryć koszt swojego pobytu).

Dorośli skierowani na leczenie uzdrowiskowe do sanatorium muszą pokryć część kosztów zakwaterowania i wyżywienia zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia.

Opłaty pobierane są bezpośrednio w sanatoriach przed rozpoczęciem pobytu. Zależą od standardu pokoju. Pacjent dokonuje wyboru standardu pokoju, biorąc pod uwagę możliwości świadczeniodawcy.

Także transport – bez względu na formę leczenia – odbywa się na koszt pacjenta.

Rozpoczęcie leczenia następuje w dniu określonym w potwierdzonym przez NFZ skierowaniu. Pierwszy dzień rozpoczyna się o godzinie 14:00, a ostatni dzień kończy się o godzinie 12:00.

Kto określa rodzaj leczenia uzdrowiskowego?

Zakres leczenia uzdrowiskowego (np. szpital uzdrowiskowy, sanatorium uzdrowiskowe) określa zatrudniony w NFZ lekarz specjalista balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej po dokonaniu oceny skierowania pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego.

Taka ocena obejmuje: wskazanie, przeciwwskazaniu lub brak wskazań do leczenia, a także kierunek leczniczy uzdrowiska zgodny z głównym profilem leczenia (np. reumatologia, kardiologia itd.) oraz rejon (nadmorski, nizinny, podgórski, górski).

Czy skierowanie może stracić ważność?

Skierowanie w terminie 30 dni od dnia jego wystawienia przez lekarza powinno zostać przesłane do oddziału wojewódzkiego NFZ. W przeciwnym razie może stracić ważność.

Czy NFZ ma obowiązek wysyłać małżonków wspólnie do sanatorium?

Jak podaje strona NFZ, Fundusz nie jest zobowiązany do wysyłania małżonków (innych osób chcących wspólnie realizować świadczenie) w jednym terminie i do jednego uzdrowiska. Nie ma gwarancji wspólnych wyjazdów na leczenie uzdrowiskowe żadnych osób chcących wspólnie realizować świadczenie.