Pobyt w sanatorium uzdrowiskowym to znakomity sposób na podreperowanie zdrowia. W zależności od profilu, można skorzystać w nim z przeróżnych zabiegów i kuracji. Większość osób musi za pobyt w sanatorium zapłacić. Są jednak pewne grupy osób, którym przysługuje ono w pełni za darmo. O kogo chodzi?

Sanatorium. Komu przysługuje, a komu nie?

Leczenie uzdrowiskowe to kontynuacja leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego (w poradni). Mogą z niego skorzystać osoby, które potrzebują odzyskać sprawność po chorobie lub wypadku, także osoby cierpiące na określone choroby zawodowe.

Na leczenie uzdrowiskowe mogą być kierowani jedynie pacjenci wystarczająco sprawni, by odbyć podróż do uzdrowiska, samodzielni, zdolni do samoobsługi i korzystania z zabiegów leczniczych.

Z leczenia uzdrowiskowego są wykluczone osoby w aktywnej chorobie onkologicznej. Oprócz tego - osoby po operacji lub leczeniu zachowawczym nowotworów nerki, czerniaka, białaczki, ziarnicy złośliwej oraz chłoniaka – przed upływem 5 lat od zakończenia leczenia. W przypadku pozostałych typów raka – do leczenia uzdrowiskowego nie kwalifikują się ci pacjenci, którzy zakończyli leczenie przed upływem roku.

Jakie zabiegi i kuracje w sanatorium? [LISTA]

W zależności od profilu uzdrowiska, a także od potrzeb i wskazań można skorzystać w nim skorzystać z następujących zabiegów i kuracji:

 • kąpieli leczniczych i ćwiczenia w basenach
 • kuracji pitnych i inhalacji
 • natrysków
 • biczów szkockich, masaży wodnych
 • zawijań i okładów
 • ciepłolecznictwa, światłolecznictwa, elektroterapii
 • ultradźwięków, magnetoterapii, laseroterapii
 • krioterapii
 • masażu leczniczego
 • gimnastyka indywidualnej i zbiorowej.

Sanatoria posiadają w swojej ofercie przeróżne bogactwa naturalne i czynniki fizyczne, które są wykorzystywane podczas zabiegów. Są to m.in.:

 • wody mineralne
 • borowiny
 • bodźce klimatoterapeutyczne
 • hydroterapia
 • fizykoterapia
 • kinezyterapia.

Sanatorium na NFZ 2023. Jak długo trwają turnusy?

Pobyt w sanatorium uzdrowiskowym oraz szpitalu uzdrowiskowym jest ograniczony w czasie. Zależy od formy leczenia (stacjonarne lub ambulatoryjne), grupy wiekowej (dorośli lub dzieci) oraz rodzaju pobytu (rehabilitacja lub zwykły turnus). Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje:

 • Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym trwa 21 dni i jest bezpłatny. Pobyt dziecka trwa 27 dni.
 • Pobyt w sanatorium uzdrowiskowym trwa 21 (dwadzieścia jeden) dni. Pobyt dziecka jest bezpłatny, natomiast pobyt osoby dorosłej jest częściowo odpłatny.
 • Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym na rehabilitacji uzdrowiskowej trwa 28 (dwadzieścia osiem) dni, jest bezpłatny.
 • Pobyt w sanatorium uzdrowiskowym na rehabilitacji uzdrowiskowej trwa 28 (dwadzieścia osiem) dni, jest częściowo odpłatny.
 • Uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci trwa od 6 do 18 (od sześciu do osiemnastu) dni.

Skierowanie do sanatorium na NFZ. Jak je zdobyć?

E-skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, biorąc pod uwagę stan zdrowia pacjenta, brak wskazań lub istniejące przeciwwskazania oraz wpływ leczenia uzdrowiskowego na stan zdrowia.

Po zarejestrowaniu w oddziale NFZ skierowanie jest sprawdzane przez zatrudnionego w Funduszu lekarza specjalistę w dziedzinie balneoklimatologii imedycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej, który ocenia jego celowość i wskazuje rodzaj oraz miejsce leczenia uzdrowiskowego.

Jeżeli specjalista stwierdzi przeciwwskazania lub brak wskazań do leczenia - nie potwierdza skierowania. Zwracane jest ono wtedy lekarzowi, który je wystawił, a pacjent jest o tym informowany. Decyzja jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Jeżeli zostanie ustalony termin leczenia, oddział wojewódzki NFZ poinformuje pacjenta o tym fakcie przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP), aplikację mojeIKP, a także w formie dokumentu papierowego przesłanego pocztą.

Jak często można wyjechać do sanatorium?

W przypadku osób dorosłych zalecane jest korzystanie z sanatoryjnego leczenia uzdrowiskowego oraz rehabilitacji w sanatorium uzdrowiskowym nie częściej niż raz na 18miesięcy. Warto jednak pamiętać, że kolejne skierowanie może zostać złożone dopiero po upływie 12 miesięcy od zakończenia poprzedniego leczenia uzdrowiskowego.

Wyjątkiem są pracownicy zakładów, które stosowały w produkcji azbest, zatrudnieni w tych zakładach w dniu 28 września 1997 roku lub przed tą datą. Są oni uprawnieni do korzystania z leczenia uzdrowiskowego raz w roku kalendarzowym.

Ile kosztuje pobyt w sanatorium? Za co płacimy? [WIDEŁKI]

Każdy pacjent przebywający w sanatorium uzdrowiskowym ponosi koszt zakwaterowania i wyżywienia. Wysokość opłaty za jeden dzień pobytu pacjenta dla turnusów trwających 21 oraz 28 dni zależy od standardu pokoju. Wysokość tych opłat nie jest dowolna, ale ściśle określona przez Ministra Zdrowia.

Cena za 1 dzień w sezonie jesienno-zimowym, czyli od 1 października do 30 kwietnia

>Pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym: 32,6 zł

>Pokój jednoosobowy w studiu: 26,1 zł

>Pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego: 24,9 zł

>Pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym: 19,5 zł

>Pokój dwuosobowy w studiu: 16,5 zł.

>Pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego: 14,2 zł

>Pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym: 12,5 zł

>Pokój wieloosobowy w studiu: 11,9 zł

>Pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego: 10,6 zł

Cena za 1 dzień w sezonie wiosenno-letnim, czyli od 1 maja do 30 września

>Pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym: 40,9 zł

>Pokój jednoosobowy w studiu: 37,4 zł

>Pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego: 33,2 zł

>Pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym: 27,3 zł

>Pokój dwuosobowy w studiu: 24,9 zł.

>Pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego: 19,5 zł

>Pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym: 14,8 zł

>Pokój wieloosobowy w studiu: 13,6 zł

>Pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego: 11,9 zł

Kto może korzystać z sanatorium za darmo? [LISTA]

Istnieją pewne grupy osób, które nie muszą płacić za pobyt w uzdrowisku. Z bezpłatnego pobytu w sanatorium mogą skorzystać następujące grupy osób:

 • Osoby zatrudnione w zakładach, które stosowały w produkcji azbest i były zatrudnione w tych zakładach przed 28 września 1997 roku. Mają one prawo do korzystania raz w roku kalendarzowym z leczenia uzdrowiskowego i są zwolnione z kosztów.
 • Dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku życia. Jeśli kształcą się dalej - do ukończenia lat 26 lat.
 • Dzieci niepełnosprawne w stopniu znacznym – bez ograniczeń wiekowych.

Kolejki do sanatoriów. Kogo nie dotyczą?

Leczenie sanatoryjne, podobnie jak inne formy leczenia, które nie są nagłe i nie mają na celu ratowania życia, odbywają się według kolejności rejestracji skierowań. Często na leczenie uzdrowiskowe trzeba poczekać od kilku do kilkunastumiesięcy.

Niektóre osoby mogą jednak skorzystać sanatorium poza kolejnością. Są to:

 • świadczeniobiorcy posiadający tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi'"
 • świadczeniobiorcy posiadający tytuł "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu"
 • inwalidzi wojenni
 • kombatanci
 • weterani
 • uprawnieni żołnierze.