Posłowie w czasie prac nad prezydenckim projektem ustawy o obniżeniu wieku emerytalnego zajmą się sprawą obniżania wysokości świadczeń wcześniejszym emerytom.
– Dostajemy bardzo dużo listów w sprawie obniżania przez ZUS wypłat emerytur osobom, które przeszły na wcześniejszą emeryturę przed 2013 r. Także w sprawie tej grupy osób do naszej komisji zwrócił się rzecznik praw obywatelskich. Sprawa jest mi znana, bowiem zajmowałam się nią w Sejmie poprzedniej kadencji. I dlatego zrobię wszystko, żeby specjalna podkomisja jak najszybciej tym się zajęła. Nie potrafię jednak obiecać, jaki będzie wynik prac – wyjaśnia Beata Mazurek, członek prezydium Klubu PiS, przewodnicząca sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny.
Także NSZZ „Solidarność” oczekuje, że problem wcześniejszych emerytów zostanie rozwiązany już w prezydenckim projekcie ustawy obniżającej wiek. Co więcej, w ocenie związkowców konieczne jest uregulowanie nie tylko problemu kobiet urodzonych w 1952 r., które nie zdążyły złożyć wniosku o emeryturę w wieku powszechnym do końca 2012 r., kiedy obowiązywały stare, korzystniejsze przepisy, lecz także pań urodzonych w 1953 r. Ubezpieczone te odeszły na wcześniejszą emeryturę w 2008 r., gdy ukończyły 55. rok życia. Oba roczniki kobiet nie wiedziały, że odchodząc na wcześniejszą emeryturę, będzie im ona odliczona od podstawy wymiaru powszechnej emerytury. Związkowcy podkreślają, że rocznik kobiet 1953 nie miał możliwości podjęcia żadnych działań, które uchroniłyby je przed otrzymywaniem zdecydowanie niższego świadczenia. A to dlatego, że powszechny wiek emerytalny (60 lat) ukończyły już po wejściu przepisów nakazujących obniżanie świadczeń.