Na nowych zasadach ustalania kwoty bazowej nie zyskają wszyscy seniorzy. Pobierający świadczenia przedemerytalne nie mogą złożyć wniosku o ustalenie nowej kwoty bazowej.

Reforma emerytalna z 1999 r. podzieliła ubezpieczonych. Osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 r. zachowały prawo do ustalania wysokości emerytury na podstawie wcześniej obowiązujących zasad. Ich świadczenia były liczone z uwzględnieniem tzw. części socjalnej. Z kolei emerytury następnych roczników są liczone na podstawie kapitału zgromadzonego na koncie w ZUS, który jest dzielony przez wskaźnik dalszego trwania życia. Taki podział jest jednak nieopłacalny dla najstarszych ubezpieczonych, którzy dodatkowo pracowali po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego.

Na zmianach skorzystają przed wszystkim kobiety, które przed 1999 rokiem przebywały na urlopie wychowawczym, osoby studiujące przed 1999 rokiem oraz osoby, które pracowały dłużej niż jest to wymagane przez przepisy.

Wniosek o ponowne wyliczenie emerytury na zreformowanych zasadach mogą złożyć także osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 roku, które pracowały przed reformą emerytalną i mają dość długi okres odkładania składek w nowym systemie.

Możliwość przeliczenia emerytury nie dotyczy jednak osób pobierających świadczenie przedemerytalne.

Prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje bezrobotnym po spełnieniu szeregu warunków. Wśród nich jest najważniejszym jest odpowiedni staż ubezpieczeniowy (wszystkie warunki znajdziesz tu >>> ).

Kwota świadczenia jest jednak stała (od 1 marca 2016 r. wysokość świadczenia wynosi 1029,86 zł.) i w żaden sposób - również dla tych, których staż ubezpieczeniowy jest długi - nie może ulec zmianie.