W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego rodziców i opiekunów uczniów czekają spore wydatki związane z wyprawką czy książkami do nauki. W wielu przypadkach można liczyć na pomoc państwa w tym zakresie. Rodzice bądź opiekunowie otrzymają jednorazowe wsparcie "Dobry start" .

Świadczenie 300 plus, czyli "Dobry Start"

To jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł dla uczniów rozpoczynających rok szkolny. Przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością świadczenie wypłacane jest do 24. roku życia. Środki otrzymuje się niezależnie od osiąganego dochodu.

Co istotne, świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Rządowy program nie obejmuje również studentów.

Świadczenie 300 plus - jak otrzymać?

Aby otrzymać kwotę, rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny musi złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Można dokonać tego wyłącznie drogą elektroniczną: przez PUE ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. - Procedura jest dosyć prosta, ponieważ system zaimportuje nam dane dziecka, które mamy podpięte pod swoje ubezpieczenie społeczne. We wniosku należy wskazać też nazwę placówki, do której będzie uczęszczać dziecko w roku szkolnym 2023/24 - opisuje prawniczka Katarzyna Łodygowska, ekspertka prawa pracy i właścicielka kancelarii www.matkaprawnik.pl.

Jeżeli dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców, wniosek składa ten rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem. Jeżeli dziecko jest pod opieką naprzemienną, każdy z rodziców może złożyć wniosek i otrzymać połowę z kwoty 300 zł. W przypadku dziecka przebywającego w pieczy zastępczej i osób usamodzielnianych opuszczających pieczę zastępczą, wniosek może złożyć rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej lub regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, a także osoba ucząca się będąca osobą usamodzielnianą.

Świadczenie 300 plus - wnioski

Wnioski przyjmowane są w okresie między 1 lipca a 30 listopada. Jeżeli dokumenty zostaną złożone w lipcu bądź sierpniu, to wypłata zostanie zrealizowana do maksymalnie 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, wypłata następuje w ciągu 2 miesięcy. - Wypłata odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej na konto, które wskażemy we wniosku - wyjaśnia prawniczka Katarzyna Łodygowska.