Ponowne przeliczenie emerytury lub renty może być korzystne dla wielu seniorów. Wszystko za sprawą wniosku do ZUS o ponowne przeliczenie świadczenia. Seniorzy nie tracą na tym procesie, nawet jeśli przeliczenie jest niekorzystne. ZUS i tak wypłaca wtedy świadczenie w dotychczasowej wysokości. Co należy zrobić, by więcej zyskać?

Ponowne przeliczenie emerytury i renty. Po co?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przelicza emeryturę w sytuacjach, gdy senior po przyznaniu świadczenia pracował, opłacał składki lub mógł udokumentować zarobki z lat przed przejściem na emeryturę. ZUS zrobi to tylko na wniosek.

Przeliczenia można dokonać, jeśli zostaną przedstawione dowody, których wcześniej senior nie przedłożył, a które dokumentują okresy składkowe przebyte przed przyznaniem konkretnego świadczenia. Wtedy do uwzględnionego już stażu pracy ZUS doliczy te okresy ubezpieczenia.

Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury. Kto powinien złożyć?

Najwięcej zyskają osoby, które nabyły prawa emerytalne między kwietniem 2022 a marcem 2023, kiedy średnia długość życia spadła z powodu COVID-19. Nad tym powinny zastanowić się też kobiety wychowujące dzieci przed 1999 r. Okres urlopu wychowawczego przed tą datą obwarowany był niższym kapitałem początkowym. Stąd ponowne przeliczenie emerytury może być opłacalne dla kobiet, które do kapitału początkowego mogą zaliczyć maksymalnie sześć lat opieki.

Kiedy można skorzystać z przeliczenia emerytury, renty

ZUS emeryturę lub rentę może przeliczyć, jeśli:
• przy składaniu wniosku o przyznanie świadczenia osoba nie dysponowała wszystkimi dokumentami za okresy ubezpieczenia, które można uwzględnić przy obliczaniu świadczenia;
• obecnie można udokumentować zarobków za lata sprzed roku przejścia na emeryturę lub rentę, lub zarobków, jakie uzyskano po przyznaniu świadczenia;
• po przyznaniu świadczenia osoba pracowała lub opłacała składki na ubezpieczenie społeczne.


Jak złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury lub renty?

Można to zrobić osobiście w jednostce ZUS, pocztą lub przez urząd konsularny. Wymagane są odpowiednie dokumenty potwierdzające okresy pracy, nauki, służby wojskowej, zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach, legitymację ubezpieczeniową, świadectwo pracy lub zaświadczenie płatnika składek, potwierdzające przebyte okresy ubezpieczenia.

I tu uwaga. Wniosek o doliczenie okresu ubezpieczenia przy dalszej aktywności zawodowej można złożyć po zakończeniu kwartału kalendarzowego nie częściej niż raz w roku. Emeryturę lub rentę ZUS przelicza od miesiąca, w którym złożono wniosek.

Kiedy najbardziej opłaca się ponowne przeliczenie emerytury lub renty

Wysokość świadczenia emerytalnego uzależniona jest od tabeli średniego dalszego trwania życia publikowanej przez GUS. Ostatnie takie tabele opublikowano w kwietniu 2023 roku. Osoby, które nabyły prawa emerytalne między kwietniem 2022 a marcem 2023, mogą najwięcej zyskać z powodu spadku średniej długości życia w tym okresie.

Ponowne przeliczenie emerytury. Jak to zrobi ZUS?

Składki, które zostały zapisane na koncie po tym, jak osoba zaczęła pobierać emeryturę, ZUS podzieli przez średnie dalsze trwanie życia, które ustala w dniu złożenia wniosku o przeliczenie wysokości emerytury. Weźmie pod uwagę tylko te składki, które były zapisywane na koncie ubezpieczonego od miesiąca, w którym pierwszy raz pobrano emeryturę, do miesiąca, w którym złożono wniosek o ponowne ustalenie wysokości świadczenia. Składki te podlegają waloryzacji.

Te zasady przeliczania stosowane są do emerytur obliczonych według nowych zasad lub według mieszanego sposobu.