Takie rozwiązanie może się znaleźć w ustawie obniżającej wiek emerytalny. Wprowadzenie wysługi lat jako kryterium ma dopingować do płacenia składek – uważa Solidarność. Ale byłoby to rozwiązanie dużo droższe niż proste odwrócenie reformy. A wypłaty z ZUS niższe.

Emerytura nie powinna zależeć tylko od PESEL, od daty urodzenia, ale także od życia zawodowego. Dlatego uważamy, że musi istnieć możliwość uzyskania świadczenia po 40 latach pracy – mówi nam Jan Guz, szef OPZZ. Solidarność nie chce na razie precyzować, jaki staż zaproponuje, ale także jest za tym, by umożliwiał on – niezależnie od wieku – uzyskanie emerytury. Porozumienie w tej sprawie związek podpisał jeszcze w trakcie kampanii wyborczej z Andrzejem Dudą, wówczas kandydatem na prezydenta.

Zarówno Solidarność, jak i OPZZ będą chciały poruszyć temat podczas spotkania Rady Dialogu Społecznego, która zastępuje dawną komisję trójstronną skupiającą przedstawicieli rządu, pracodawców i pracowników. Termin pierwszego posiedzenia RDS jest właśnie ustalany.