Osoby, które pobierały wcześniejszą emeryturę i dalej pracowały mogą zyskać na przeliczeniu emerytury według nowych zasad – potwierdził Sąd w Lublinie.

Sprawa dotyczyła mężczyzny, który przeszedł na wcześniejszą emeryturę, a po osiągnięciu wieku emerytalnego wniósł o jej przeliczenie i ustalenie jej na nowych zasadach.

Zgodnie z przepisami ubezpieczonemu urodzonemu przed dniem 1 stycznia 1949 roku, który osiągnął wiek emerytalny wynoszący co najmniej 65 lat dla mężczyzn i posiada okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 25 lat dla mężczyzn, może być obliczona emerytura na nowych zasadach o ile wystąpił z wnioskiem o przyznanie emerytury po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2008 roku i kontynuował ubezpieczenie emerytalne i rentowe po osiągnięciu wieku emerytalnego oraz o ile emerytura ta będzie wyższa od obliczonej na starych zasadach.

Mężczyzna wniosek o wcześniejszą emeryturę złożył 1 kwietnia 2009 roku. Wiek emerytalny osiągnął w 2013 roku i decyzją ZUS została mu przyznana „emerytura po emeryturze”, ale wyliczona na starych zasadach. Wynosiła ona 2885,51 zł. Na prośbę sądu ZUS wyliczył, że gdyby była obliczana na nowych zasadach wynosiłaby ona 4 275,54 zł zł brutto. Składając wniosek o przeliczenie emerytury należy pamiętać, że jeśli nowe wyliczenie będzie mniej korzystne dla świadczeniobiorcy, to dalej będzie mu wypłacana kwota sprzed przeliczenia

Zdaniem sądu jedyną datą graniczną wymienioną w przepisach jest data złożenia wniosku po dniu 31 grudnia 2008 r. Nie zawiera on żadnego innego nakazu np. aby wniosek był złożony po osiągnięciu wieku emerytalnego. W przypadku wnioskodawcy pierwszy wniosek o emeryturę złożony został przed osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, a po 31 grudnia 2008 roku. Decyzja w tym zakresie, przyznająca emeryturę wcześniejszą, była również wydana przed osiągnięciem tego wieku. Wnioskodawca ponadto w dniu 28 marca 2013 roku złożył wniosek o przyznanie „emerytury po emeryturze” w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego i taką emeryturę otrzymuje.