Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej szykuje duże zmiany w obszarze pomocy społecznej (patrz: infografika). Obejmą one m.in. pracowników socjalnych, formy wsparcia niefinansowego oraz funkcjonowanie domów pomocy społecznej (DPS). Nowe regulacje znajdą się w projekcie nowelizacji ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. ze zm.), który został wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu, a jego przyjęcie planowane jest na I kw. 2023 r.