Inspektor pracy będzie mógł z urzędu skontrolować wykaz stanowisk, gdzie jest wykonywana szkodliwa praca. Dzięki temu więcej osób zyska prawo do emerytury pomostowej.
Szykuje się rewolucja w pomostówkach. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o emeryturach pomostowych. Proponuje w niej zwiększenie uprawnień PIP.
Stare do poprawki