W 2015 roku część osób nadal będzie uprawniona do przejścia na wcześniejszą emeryturę i emeryturę pomostową. W dalszym ciągu będą też wypłacane emerytury częściowe. Wszystkie te świadczenia podlegają corocznej waloryzacji.

Aby przejść na emeryturę, dana osoba musi osiągnąć odpowiedni wiek emerytalny.

Kiedy można przejść na emeryturę

Wiek emerytalny w Polsce jest co prawda stopniowo podwyższany i obejmuje on kobiety urodzone od 1 stycznia 1953 roku oraz mężczyzn urodzonych od 1 stycznia 1948 roku, jednak na emeryturę przejdą oni w wieku 67 lat dopiero w 2020 roku w przypadku mężczyzn oraz w 2040 roku w przypadku kobiet.

Natomiast w przyszłym roku wiek emerytalny osiągną kobiety urodzone w okresie od lipca 1954 roku do marca 1955 roku, czyli:

 • jeśli urodziły się w lipcu 1954 r., to wiek emerytalny osiągną w lutym 2015 r.,
 • jeśli urodziły się w sierpniu 1954 r., to wiek emerytalny osiągną w marcu 2015 r.,
 • jeśli urodziły się we wrześniu 1954 r., to wiek emerytalny osiągną w kwietniu 2015 r.,
 • jeśli urodziły się w październiku 1954 r., to wiek emerytalny osiągną w czerwcu 2015 r.,
 • jeśli urodziły się w listopadzie 1954 r., to wiek emerytalny osiągną w lipcu 2015 r.,
 • jeśli urodziły się w grudniu 1954 r., to wiek emerytalny osiągną w sierpniu 2015 r.,
 • jeśli urodziły się w styczniu 1955 r., to wiek emerytalny osiągną w październiku 2015 r.,
 • jeśli urodziły się w lutym 1955 r., to wiek emerytalny osiągną w listopadzie 2015 r.,
 • jeśli urodziły się w marcu 1955 r., to wiek emerytalny osiągną w grudniu 2015 r.

W przypadku mężczyzn wiek emerytalny osiągną ci, którzy urodzili się w okresie od lipca 1949 roku do marca 1950 roku:

 • jeśli urodzili się w lipcu 1949 r., to wiek emerytalny osiągną w lutym 2015 r.,
 • jeśli urodzili się w sierpniu 1949 r., to wiek emerytalny osiągną w marcu 2015 r.,
 • jeśli urodzili się we wrześniu 1949 r., to wiek emerytalny osiągną w kwietniu 2015 r.,
 • jeśli urodzili się w październiku 1949 r., to wiek emerytalny osiągną w czerwcu 2015 r.,
 • jeśli urodzili się w listopadzie 1949 r., to wiek emerytalny osiągną w lipcu 2015 r.,
 • jeśli urodzili się w grudniu 1949 r., to wiek emerytalny osiągną w sierpniu 2015 r.,
 • jeśli urodzili się w styczniu 1950 r., to wiek emerytalny osiągną w październiku 2015 r.,
 • jeśli urodzili się w lutym 1950 r., to wiek emerytalny osiągną w listopadzie 2015 r.,
 • jeśli urodzili się w marcu 1950 r., to wiek emerytalny osiągną w grudniu 2015 r.

Dla kogo emerytura częściowa

Osoby, które urodziły się po 31 grudnia 1948 roku po spełnieniu określonych wymagań mogą przejść także na wcześniejszą emeryturę>>, świadczenie kompensacyjne>> lub emeryturę pomostową>>. I zasady przyznawania tych świadczeń nie zmienią się w 2015 roku.

Nowelizacja ustawy emerytalnej z 2012 roku wprowadziła także nową możliwość – emerytury częściowej>>. Aby się o nią ubiegać trzeba spełnić dwa warunki:

 • osiągnąć wiek co najmniej 62 lata dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn,
 • posiadać okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn.

W praktyce na razie wnioski o przyznanie takiego świadczenia mogą złożyć wyłącznie mężczyźni urodzeni po 31 grudnia 1948 r., dla których wydłużony powszechny wiek emerytalny wynosi, w zależności od kwartału urodzenia – od 65 lat i 5 miesięcy do 65 lat i 8 miesięcy. W 2015 roku będą mogły z tej możliwości korzystać kolejne grupy mężczyzn.

Natomiast kobiety urodzone po 1949 roku poczekają na możliwość uzyskania emerytury częściowej do I kwartału 2021 r., kiedy 62 lata ukończą kobiety, dla których podwyższony wiek emerytalny wynosi 62 lata i 1 miesiąc (urodzone po 31 grudnia 1958 r.).

Wysokość emerytury częściowej powinna wynosić połowę pełnej wartości emerytury, co w założeniu miało być sumą niewielką. Eksperci przewidywali, że wyniesie ona około 300–400 zł, tymczasem przeciętna wysokość emerytury częściowej wynosi aż 1804,75 zł, a liczba chętnych do jej pobierania rośnie. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj>>

Osoby, które urodziły się przed 1948 i 1953 rokiem, mają prawo do przejścia na emeryturę w wieku odpowiednio 60 i 65 lat.

Waloryzacja emerytur

Wszystkie rodzaje emerytur podlegają waloryzacji od dnia 1 marca każdego roku. Waloryzacji podlega kwota świadczenia i podstawa jego wymiaru w wysokości przysługującej ostatniego dnia lutego roku kalendarzowego, w którym przeprowadza się waloryzację.

W 2014 roku świadczenia były podwyższane według mechanizmu cenowo-płacowego, zgodnie z którym wskaźnikiem waloryzacji jest średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Jednak na 2015 rok rząd zaplanował inny rodzaj waloryzacji, a mianowicie procentowo-kwotową (jakie są typy waloryzacji, przeczytasz tutaj>>). Jest to regulacja jednorazowa, zgodnie z którą podwyżka emerytury lub renty zależy od daty przyznanego świadczenia lub jego wysokości. Tak więc suma jest tym większa, im wcześniej było przyznane świadczenie albo im ono było niższe.

Zgodnie z założeniami rządu, od 1 marca świadczenia z FUS zostaną więc podwyższone o 1,08 proc., jednak podwyżka nie może być mniejsza niż o 36 zł. W praktyce dotyczy to osób, których świadczenie byłoby niższe niż 3333,33 zł. Tym samym osoby pobierające minimalne emerytury i renty dostaną 880,45 zł, podczas gdyby zastosować wyłącznie waloryzację procentową - byłoby to 853,57 zł. Więcej o waloryzacji także innego rodzaju świadczeń przeczytasz tutaj>>