Aby przejść na emeryturę, dana osoba musi osiągnąć odpowiedni wiek emerytalny.

Kiedy można przejść na emeryturę

Wiek emerytalny w Polsce jest co prawda stopniowo podwyższany i obejmuje on kobiety urodzone od 1 stycznia 1953 roku oraz mężczyzn urodzonych od 1 stycznia 1948 roku, jednak na emeryturę przejdą oni w wieku 67 lat dopiero w 2020 roku w przypadku mężczyzn oraz w 2040 roku w przypadku kobiet.

Natomiast w przyszłym roku wiek emerytalny osiągną kobiety urodzone w okresie od lipca 1954 roku do marca 1955 roku, czyli: 

 • jeśli urodziły się w lipcu 1954 r., to wiek emerytalny osiągną w lutym 2015 r.,
 • jeśli urodziły się w sierpniu 1954 r., to wiek emerytalny osiągną w marcu 2015 r.,
 • jeśli urodziły się we wrześniu 1954 r., to wiek emerytalny osiągną w kwietniu 2015 r.,
 • jeśli urodziły się w październiku 1954 r., to wiek emerytalny osiągną w czerwcu 2015 r.,
 • jeśli urodziły się w listopadzie 1954 r., to wiek emerytalny osiągną w lipcu 2015 r.,
 • jeśli urodziły się w grudniu 1954 r., to wiek emerytalny osiągną w sierpniu 2015 r.,
 • jeśli urodziły się w styczniu 1955 r., to wiek emerytalny osiągną w październiku 2015 r.,
 • jeśli urodziły się w lutym 1955 r., to wiek emerytalny osiągną w listopadzie 2015 r.,
 • jeśli urodziły się w marcu 1955 r., to wiek emerytalny osiągną w grudniu 2015 r.

W przypadku mężczyzn wiek emerytalny osiągną ci, którzy urodzili się w okresie od lipca 1949 roku do marca 1950 roku:

 • jeśli urodzili się w lipcu 1949 r., to wiek emerytalny osiągną w lutym 2015 r.,
 • jeśli urodzili się w sierpniu 1949 r., to wiek emerytalny osiągną w marcu 2015 r.,
 • jeśli urodzili się we wrześniu 1949 r., to wiek emerytalny osiągną w kwietniu 2015 r.,
 • jeśli urodzili się w październiku 1949 r., to wiek emerytalny osiągną w czerwcu 2015 r.,
 • jeśli urodzili się w listopadzie 1949 r., to wiek emerytalny osiągną w lipcu 2015 r.,
 • jeśli urodzili się w grudniu 1949 r., to wiek emerytalny osiągną w sierpniu 2015 r.,
 • jeśli urodzili się w styczniu 1950 r., to wiek emerytalny osiągną w październiku 2015 r.,
 • jeśli urodzili się w lutym 1950 r., to wiek emerytalny osiągną w listopadzie 2015 r.,
 • jeśli urodzili się w marcu 1950 r., to wiek emerytalny osiągną w grudniu 2015 r.

Dla kogo emerytura częściowa

Osoby, które urodziły się po 31 grudnia 1948 roku po spełnieniu określonych wymagań mogą przejść także na wcześniejszą emeryturę>>, świadczenie kompensacyjne>> lub emeryturę pomostową>>. I zasady przyznawania tych świadczeń nie zmienią się w 2015 roku.

Nowelizacja ustawy emerytalnej z 2012 roku wprowadziła także nową możliwość – emerytury częściowej>>. Aby się o nią ubiegać trzeba spełnić dwa warunki:

 • osiągnąć wiek co najmniej 62 lata dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn,
 • posiadać okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn.

W praktyce na razie wnioski o przyznanie takiego świadczenia mogą złożyć wyłącznie mężczyźni urodzeni po 31 grudnia 1948 r., dla których wydłużony powszechny wiek emerytalny wynosi, w zależności od kwartału urodzenia – od 65 lat i 5 miesięcy do 65 lat i 8 miesięcy. W 2015 roku będą mogły z tej możliwości korzystać kolejne grupy mężczyzn.

Natomiast kobiety urodzone po 1949 roku poczekają na możliwość uzyskania emerytury częściowej do I kwartału 2021 r., kiedy 62 lata ukończą kobiety, dla których podwyższony wiek emerytalny wynosi 62 lata i 1 miesiąc (urodzone po 31 grudnia 1958 r.).

Wysokość emerytury częściowej powinna wynosić połowę pełnej wartości emerytury, co w założeniu miało być sumą niewielką. Eksperci przewidywali, że wyniesie ona około 300–400 zł, tymczasem przeciętna wysokość emerytury częściowej wynosi aż 1804,75 zł, a liczba chętnych do jej pobierania rośnie. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj>>

Osoby, które urodziły się przed 1948 i 1953 rokiem, mają prawo do przejścia na emeryturę w wieku odpowiednio 60 i 65 lat.

Waloryzacja emerytur

Wszystkie rodzaje emerytur podlegają waloryzacji od dnia 1 marca każdego roku. Waloryzacji podlega kwota świadczenia i podstawa jego wymiaru w wysokości przysługującej ostatniego dnia lutego roku kalendarzowego, w którym przeprowadza się waloryzację.

W 2014 roku świadczenia były podwyższane według mechanizmu cenowo-płacowego, zgodnie z którym wskaźnikiem waloryzacji jest średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Jednak na 2015 rok rząd zaplanował inny rodzaj waloryzacji, a mianowicie procentowo-kwotową (jakie są typy waloryzacji, przeczytasz tutaj>>). Jest to regulacja jednorazowa, zgodnie z którą podwyżka emerytury lub renty zależy od daty przyznanego świadczenia lub jego wysokości. Tak więc suma jest tym większa, im wcześniej było przyznane świadczenie albo im ono było niższe.

Zgodnie z założeniami rządu, od 1 marca świadczenia z FUS zostaną więc podwyższone o 1,08 proc., jednak podwyżka nie może być mniejsza niż o 36 zł. W praktyce dotyczy to osób, których świadczenie byłoby niższe niż 3333,33 zł. Tym samym osoby pobierające minimalne emerytury i renty dostaną 880,45 zł, podczas gdyby zastosować wyłącznie waloryzację procentową - byłoby to 853,57 zł. Więcej o waloryzacji także innego rodzaju świadczeń przeczytasz tutaj>>