Zmiany obejmują kilkanaście kategorii wyrobów. Przykładowo zwiększono limity w zakresie soczewek okularowych dla pacjentów z dużą wadą wzroku, a także zmniejszono ich udział własny w limicie do 10 proc. Podniesiono limity dla aparatów słuchowych, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych w związku z dużymi dopłatami pacjentów do tej grupy wyrobów. Zgodnie z deklaracjami autorów projektu znowelizowane rozporządzenie ma też kompleksowo uregulować refundację wózków inwalidzkich. Planowane są także zmiany m.in. dla cukrzyków i pacjentów z mukowiscydozą.
Znaczna modyfikacja czeka system refundacji worków stomijnych, w przypadku których refundacja do tej pory nie zawierała limitów na sztuki, ale ogólne limity możliwe do wykorzystania dowolnie przez pacjentów. Rozwiązanie to, jak wskazują autorzy projektu, zostało zakwestionowane w raporcie NIK, a dodatkowo dotychczasowa formuła nie pozwalała na ordynację konkretnych wyrobów przez lekarzy bez możliwości weryfikacji, jakie zostały kupione. – Zaproponowane limity powinny pozwolić na zaspokojenie podstawowych potrzeb pacjentów stomijnych, a także zakup worków w wystarczającej liczbie, zgodnie ze wskazaniami lekarzy. W związku z obserwowanym trendem wzrostu refundacji akcesoriów stomijnych, nie tylko w Polsce, lecz także w innych państwach, wzrostem oferty adresowanej do stomików, należy wyodrębnić te kategorie wyrobów, które są autentycznie niezbędne, od bogatej oferty akcesoriów mających charakter wspomagający – tłumaczą projektodawcy.