Sprawa dotyczy przedsiębiorcy, który rozwiązał z pracownikiem umowę o pracę na mocy porozumienia stron. Przyczyną była likwidacja stanowiska pracy.
W porozumieniu znalazł się zapis, że pracodawca w dniu przejścia zatrudnionego na emeryturę (jeżeli do tego czasu nie podejmie on pracy) wypłaci mu odprawę emerytalną. W takim wypadku pracownik powinien dostarczyć firmie decyzję z ZUS o przyznaniu świadczenia. Przedsiębiorca zaznaczył, że wewnętrzne przepisy firmy dotyczące zasad naliczania i wysokości odpraw emerytalnych są znacznie korzystniejsze od regulacji kodeksu pracy.