Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej poinformowało, że nawet jeśli rodzice zdążyli złożyć wnioski o wypłatę świadczenia do 25 kwietnia 2021 r., to za ostanie dni zasiłku jednak nie dostaną.
Przypomnijmy, że chodzi o dodatkowy zasiłek opiekuńczy, niewliczany do limitu zasiłku opiekuńczego określonego w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Dodatkowy zasiłek początkowo przysługiwał na podstawie specustawy o COVID-19 (ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych). Jednak w późniejszym czasie, na mocy upoważnienia w niej zawartego, Rada Ministrów wydając kolejne rozporządzenia, przedłużała termin wypłaty zasiłku o kolejne tygodnie. Obecnie obowiązuje rozporządzenie z 8 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19.
Zgodnie ze specustawą o COVID-19 rodzicom dzieci do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy, jeżeli rodzic sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem w przypadku zamknięcia z powodu pandemii żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, a także braku możliwości sprawowania opieki przez nianię, z którą zawarto umowę uaktywniającą, albo przez dziennego opiekuna. Mimo jednak otwarcia placówek, np. przedszkoli, zasiłek będzie przysługiwał, jeśli akurat ta placówka nie mogła zapewnić opieki dziecku. Będzie tak np. gdy zmniejszono limity przyjęcia dzieci albo przedszkole z jakiegoś powodu zamknięto danego dnia lub na jakiś czas.
Rodzice dzieci, którzy złożyli wnioski o dodatkowy zasiłek także za ten tydzień (19‒25 kwietnia), mogą się więc spodziewać decyzji odmownej. Skoro bowiem przedszkola i żłobki są otwierane, to dziecko może mieć zapewnioną opiekę. Gdyby się jednak okazało, że placówka, do której dziecko uczęszcza, rzeczywiście nie mogła opieki zapewnić, warto złożyć odwołanie od tej decyzji.
Podstawa prawna
• ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1368; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2112)
• ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 1842; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 694; specustawa o COVID-190)
• rozporządzenie z 8 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz.U. poz. 655)