Policjanci i żołnierze zawodowi powracający do służby po przerwie stracą prawo do zwiększenia emerytury o rentę. Związki nie zgadzają się na takie rozwiązanie.
Do 18 kwietnia związki zawodowe mają czas na przygotowanie opinii dotyczących przygotowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych projektu ustawy o komisjach lekarskich. Już teraz wiadomo, że związkowcy nie akceptują proponowanych rozwiązań dotyczących tej grupy funkcjonariuszy czy żołnierzy zawodowych, którzy obecnie są na emeryturze, a po wejściu w życie nowych przepisów ponownie wrócą do służby.
Obecnie takie osoby po roku służby mogą wystąpić o ponowne przeliczenie wysokości emerytury. W przypadku tych mających prawo do zwiększenia emerytury o rentę nowe świadczenie jest o nią podwyższane. Jeśli ustawa wejdzie w życie, nie będzie już takiej możliwości.
– Osoba, która obecnie ma prawo do zwiększenia emerytury o rentę, nie będzie mogła skorzystać z takiego rozwiązania. I na to się nie zgodzimy – twierdzi płk Marian Babuśka, przewodniczący Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych.
Natomiast nie ulegną zmianie zasady dorabiania do rent i emerytury. Nadal będą obowiązywać dwie kwoty graniczne (70 proc. i 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia) określające zasady zawieszania świadczenia. Projekt ustawy zakłada, że prawo do dorabiania na obecnych zasadach zachowają wszyscy funkcjonariusze i żołnierze, którzy do końca tego roku nabędą uprawnia także do III grupy inwalidzkiej.
Ich świadczenie będzie zmniejszane tylko o 25 proc. emerytury lub renty.
Etap legislacyjny
Projekt