Policjanci i żołnierze zawodowi powracający do służby po przerwie stracą prawo do zwiększenia emerytury o rentę. Związki nie zgadzają się na takie rozwiązanie.
Do 18 kwietnia związki zawodowe mają czas na przygotowanie opinii dotyczących przygotowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych projektu ustawy o komisjach lekarskich. Już teraz wiadomo, że związkowcy nie akceptują proponowanych rozwiązań dotyczących tej grupy funkcjonariuszy czy żołnierzy zawodowych, którzy obecnie są na emeryturze, a po wejściu w życie nowych przepisów ponownie wrócą do służby.
Obecnie takie osoby po roku służby mogą wystąpić o ponowne przeliczenie wysokości emerytury. W przypadku tych mających prawo do zwiększenia emerytury o rentę nowe świadczenie jest o nią podwyższane. Jeśli ustawa wejdzie w życie, nie będzie już takiej możliwości.