Osoby pobierające rentę socjalną do końca lutego muszą poinformować ZUS o wysokości przychodu. Robią to, przesyłając zaświadczenie wystawione przez płatnika składek lub oświadczenie, jeśli sami opłacają należności.

Czy zawieszenie wypłaty zależy od przychodów

Student zachorował w czasie pierwszego roku studiów. Postępująca choroba spowodowała, że przed ukończeniem 25. roku życia został uznany za osobę całkowicie niezdolną do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu. W efekcie lekarz orzecznik ZUS wydał decyzję, że jest osobą całkowicie niezdolną do pracy. Na tej podstawie wystąpił do zakładu o przyznanie renty socjalnej. Mimo posiadania takiego świadczenia na stałe, stara się pracować. W styczniu tego roku pracując kilka godzin dziennie, zarobił w sumie 2458,20 zł. Czy z tego powodu ZUS zawiesi mu wypłatę świadczenia?

Czy pieniądze z wynajmu wpłyną na wypłatę

Po śmierci babci student ostatniego roku uczelni humanistycznej z prawem do renty socjalnej odziedziczył należące do niej mieszkanie. Cała rodzina pomogła mu w wyremontowaniu tego lokalu, które zostało wynajęte na biuro. Pieniądze otrzymywane z tego tytułu stanowią poważną pomoc dla rencisty, który ma dzięki temu środki na leczenie i rehabilitację. Czy jednak korzyści z wynajmu wpłyną na zawieszenie jego świadczenia?

Czy ZUS trzeba informować co miesiąc

Matka będąca przedstawicielem ustawowym chorego syna, który ma prawo do renty socjalnej, sama także pobiera świadczenie z tytułu niezdolności do pracy. Ze względu na jego niską wysokość często podejmuje dorywcze prace. Z tego powodu też wie, że osoby pobierające świadczenia z ZUS mają możliwość wyboru, czy chcą się rozliczyć z osiąganych przychodów co miesiąc, czy raz w roku. Czy popełniła błąd, chcąc rozliczyć dodatkowe przychody syna raz w roku na takich samych zasadach, jak pozostali świadczeniobiorcy?

Czy telefoniczne poinformowanie ZUS wystarczy

Kobieta pracuje jako sekretarka w prywatnej firmie na 1/2 etatu. Ze względu na to, że zachorowała przed ukończeniem 18. roku życia, została uznana za osobę całkowicie niezdolną do pracy i otrzymuje z ZUS rentę socjalną. Obecnie pracodawca zaproponował jej zwiększenie zatrudnienia o jedną czwartą. Czy rencistka może ustnie powiadomić ZUS o wyższych zarobkach za kilka miesięcy?

Czy rencista z firmą musi liczyć przychody

Informatyk zachorował w czasie studiów doktoranckich. W efekcie orzeczonej u niego całkowitej niezdolności do pracy otrzymał rentę socjalną. Lekarz prowadzący namówił go jednak, aby starał się pracować. Ze względu na to, że pracodawcy niechętnie zatrudniają osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, zdecydował się na założenie własnej firmy. Liczne zlecenia, jakie otrzymuje, spowodowały, że ma coraz większe obroty. Czy świadczeniobiorca musi zgłosić ZUS prowadzenie działalności?

Czy stypendium sportowe jest przychodem

Pełnoletnia osoba z prawem do renty socjalnej otrzymała stypendium sportowe. Czy środki te będą doliczane do dochodu mogącego spowodować wstrzymanie wypłaty świadczenia?

Czy ZUS może skontrolować PIT rencisty

Osoba pobierająca rentę socjalną złożyła w ZUS oświadczenie o przychodach. Ze względu na miejsce pracy kontrolerzy uznali, że wysokość przychodów została zaniżona. Czy mają prawo sprawdzić je?
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej:
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.