Czy zainteresowany może wskazać dowolny staż

Mężczyzna urodzony w 1947 roku może przejść na emeryturę we wrześniu bieżącego roku. Chce, żeby ZUS, wyliczając mu świadczenie, wziął pod uwagę jego zarobki z ostatnich 12 lat. Czy jest to możliwe?

Czy ZUS wyliczy świadczenie od minimalnej pensji

Organ rentowy odmówił ubezpieczonemu wyliczenia emerytury na podstawie zarobków, bo zainteresowany nie przedstawił dokumentów płacowych. Czy zakład miał rację?

Czy ZUS sam decyduje o wysokości świadczenia

Ubezpieczony nie wie, jak ZUS wyliczy mu jego emeryturę. Czy weźmie pod uwagę kwotę bazową?

Czy ZUS obliczy na nowo dokładną kwotę

Mężczyzna jest na wcześniejszej emeryturze. Za dwa miesiące skończy 65 lat. Czy może wystąpić z wnioskiem do ZUS o ponowne obliczenie świadczenia?

Czy po rencie można zaraz mieć emeryturę

Zainteresowany pobiera rentę z tytułu niezdolności do pracy. Czy ZUS przyzna mu emeryturę, jeśli spełni warunki prawne do jej przyznania?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej:

Jak ZUS wylicza emeryturę na dotychczasowych zasadach

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.