"Projekt ustawy powinien trafić do Sejmu pod koniec czerwca, by przepisy o PPK mogły zostać uchwalone po wakacjach. To oznacza, że wejdą one w życie nie 1 stycznia 2019 r., lecz w połowie przyszłego roku. Lepiej jednak zrobić to porządnie, niż szybko – zwłaszcza, że PPK ma też odbudować zaufanie do systemu emerytalnego nadszarpnięte przez OFE" - powiedział Borys, cytowany przez Pracodawców RP.

W siedzibie Pracodawców RP odbyło się spotkanie z prezesem Polskiego Funduszu Rozwoju Pawłem Borysem.

Pracownicze Plany Kapitałowe pierwotnie miały wejść w życie od początku 2019 r. Obejmą one ponad 11 mln osób.

Jak wynika z projektu ustawy, łączne wpływy oszczędności na rynek kapitałowy z tytułu PPK szacowane są na 6 mld zł w 2019 roku, 12 mld zł rok później i 15 mld zł rocznie w kolejnych latach, przy założeniu minimalnej składki na poziomie 3,5 proc. wynagrodzenia.