Nieoficjalna jeszcze propozycja utworzenia pracowniczych planów kapitałowych będzie oznaczała dla osób, które z niej skorzystają, wzrost świadczenia o 18–33 proc.
Ustawa daje pracownikowi, jeśli przystąpi do PPK, możliwość zwiększenia płaconej składki emerytalnej o minimum 2 pkt proc., jeśli będzie chciał, może dodatkowo zadeklarować jej podniesienie o drugie tyle. Z kolei pracodawca, o ile jego pracownik przystąpi do PPK, będzie musiał wyłożyć ze swojej strony minimum 1,5 pkt proc. Może też, jeśli zechce, dodać do tego jeszcze kolejny 1 pkt proc. W porównaniu z pierwotnymi propozycjami to jest istotna zmiana, bo płacenie składek wyższych niż standardowe ma być dobrowolne zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy.
O ile mniej pensji, o ile wyższa emerytura