Ustawa nie dotyczy ZOMO ani Milicji Obywatelskiej. Co do przypadków łamania prawa przez funkcjonariuszy tych formacji podczas demonstracji antykomunistycznych kroki prawne podejmuje pion śledczy IPN - wyjaśnia Marzena Kruk, dyrektor Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej – Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Ile teczek esbeków przechowuje Instytut Pamięci Narodowej?
Nigdy ich nie liczyliśmy. Wszystkie materiały archiwalne znajdujące się w naszym zasobie zajmują prawie 92 kilometry.