Ewidencja odpadów na papierowych dokumentach będzie możliwa jeszcze przez pół roku. Sejm znowelizował ustawę o odpadach (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) i ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.). Prawdopodobnie w połowie miesiąca zmianami zajmie się Senat.
Po wejściu w życie nowelizacji możliwe będzie wystawianie dokumentów na papierze i w systemie elektronicznym.