Półroczny stan nieczynny i roczny urlop dla poratowania zdrowia. To prezent rządu dla nauczycieli kontraktowych.
Samorządy muszą się uporać z dostosowaniem szkół do nowej reformy oświatowej, która zakłada likwidację gimnazjów. W projekcie ustawy wprowadzającej prawo oświatowe znalazło się jednak wiele przepisów przejściowych, które zwiększają uprawnienia nauczycieli wynikające z Karty nauczyciela. Dla samorządów będą one generować dodatkowe koszty.
Więcej stanu nieczynnego