Dyrektorzy szkół i samorządy nie zamierzają korzystać z nowego prawa i nie będą stosować zakazu konkurencji.
Związek Nauczycielstwa Polskiego szacuje, że na skutek likwidacji gimnazjów pracę może stracić co najmniej 37 tys. nauczycieli. I choć minister oświaty Anna Zalewska twierdzi, że informacje te są nieprawdziwe, to nie bagatelizuje obaw związkowców. W przepisach wprowadzających nową ustawę – Prawo oświatowe przewidziała rozwiązania, które mają złagodzić skutki ewentualnych zwolnień.
Zgoda na dorabianie