Czas skończyć dyskusję i podejmować decyzje - powiedziała minister edukacji Anna Zalewska przedstawiając w Sejmie informacje na temat planowanej reformy systemu edukacji. Jak mówiła reforma odpowiada na zapotrzebowanie rodziców. Zapewniła też, że nie będzie zwolnień nauczycieli.

"Czas skończyć dyskusję i podejmować odważne decyzje, na które państwa nie było stać" - powiedziała Zalewska zwracając się do posłów PO, którzy wystąpili o przedstawienie przez nią informacji na temat reformy zmiany systemu edukacji, w tym likwidacji gimnazjów oraz powrotu do 8-letniej szkoły podstawowej, 4-letniego liceum ogólnokształcącego i 5-letniego technikum.

"Warto wyjaśniać półprawdy, nieprawdy i manipulacje" - zaznaczyła Zalewska. Dodała, że jeszcze jest czas by poprawiać to, co jest w projektach ustaw. Chodzi o skierowane w ubiegłym tygodniu projektu ustawy Prawo oświatowe i ustawy wprowadzającej Prawo oświatowe. Zaproponowano w nich zmianę ustroju szkolnego, czyli zmianę struktury szkół, która ma być wprowadzana stopniowo od 1 września 2017 r.

Mówiąc dlaczego będzie wprowadzana zmiana i dlaczego teraz oceniła, że "miedzy innymi poprzednia ekipa przez 17 lat budowała gimnazjum i poprawiała gimnazjum". "Czas skończyć tę dyskusję wesprzeć się badaniami Instytutu Badań Edukacyjnych, amerykańskimi badaniami, brytyjskimi" - powiedziała szefowa MEN.

Zarzuciła opozycji, że w dyskusji posługuje się takimi określeniami jak chaos, czyli takimi samymi jak posługiwała się wtedy, gdy zapowiadała zniesienie obowiązku szkolnego dla sześciolatka. Tymczasem - jak powiedziała - nic takiego się nie zdarzyło, za to dziecko uczy się o rok dłużej, bo sześciolatek uczy się już w przedszkolu.

Zalewska mówiła także, że reforma odpowiada na zapotrzebowanie rodziców i uczniów oraz zapewniła, że nie pociągnie ona za sobą zwolnień nauczycieli. Podała, że w wyniku reformy będzie ponad 5 tys. więcej nowych oddziałów klasowych. Zapewniła także, że przygotowując reformę pamiętano o finansach i o samorządach.

Wcześniej, uzasadniając wniosek o przedstawienie informacji, Joanna Kluzik-Rostkowska (PO) powiedziała: "Pani minister jak jednym słowem określić pani propozycje. Myślę, że najlepszym słowem jest bezmyślność. Nie mam żadnych wątpliwości, że zmiany zapowiadane przez panią są nieodpowiedzialne i jedyny skutek jaki przyniosą to chaos".

Mówiła także, że w dotychczasowych wypowiedziach minister edukacji widzi wewnętrzną sprzeczność. Jako przykład wymieniła to, że odpowiedzią na niż demograficzny ma być przekształcanie gimnazjów w szkoły podstawowe, w efekcie szkół będzie więcej. Jako inny przykład podała to, że w wyniku reformy dzieci mają czuć się bezpieczniej w szkołach, podczas gdy z badań wynika, że najwięcej przypadków przemocy jest właśnie w szkołach podstawowych.

Oceniła też, że zapowiedź zapewnienia każdemu nauczycielowi gimnazjum pracy w szkole podstawowej, to przerzucanie odpowiedzialności za to na samorządy.

Posłowie pytali Zalewską m. in. o powody i skutki wprowadzenia reformy edukacji

O powody i finansowe skutki wprowadzenia reformy edukacji oraz o ewentualne zwolnienia nauczycieli - pytali w czwartek w Sejmie posłowie minister edukacji narodowej, Annę Zalewską. Do zadawania pytań zgłosiło się 65 posłów.

Marzena Machałek (PiS) pytała czy w ustawie reformy szkolnictwa możliwe jest wprowadzenie zmian. "Przed nami dyskusja, przed nami przyglądniecie się bardzo poważnej i szczegółowej ustawy. Czy możemy liczyć, że będą jeszcze wprowadzane zmiany. Czy będziemy mogli liczyć, że to nie jest sztywny zamknięty projekt? Czy jest otwartość na inne zdania i pomysły" - mówiła.

Z kolei Katarzyna Lubnauer (Nowoczesna) chciała wiedzieć, czy kiedykolwiek minister edukacji przestawi badania, na które się powołuje, wprowadzając reformę edukacji. "Ja mam wrażenie, że robiliście wszystko z pobudek ideologicznych i populistycznych" - mówiła posłanka.

"Pokora i odpowiedzialność, właśnie tych pojęć w tej reformie brakuje całkowicie. Nie zadbaliście w tej reformie w jakikolwiek sposób o jakość. Tylko z pobudek sondażowych zdecydowaliście się na reformę, która niszczy polską edukację" - podkreśliła Lubnauer.

O powody wprowadzenia reformy pytał poseł PSL Mieczysław Kasprzak. "Po co to wszystko robimy. Bo nie mówimy o podstawie programowej, o postępie, o skoku do przodu. Żyjemy sentymentami. Co pani przewiduje w dalszym ciągu" - pytał.

Posłanka Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pihowicz pytała, czy po reformie zmniejszy się poziom agresji w szkole. "Jeśli nadal pani uważa, że likwidacja gimnazjów przyczyni się do spadku w przemocy w szkołach to ja proszę panią minister o jasną deklarację. Czy jest pani gotowa podać się do dymisji i złożyć mandat poselski, jeżeli w pierwszym roku, po przeprowadzeniu reformy, liczba aktów agresji wzrośnie w stosunku do zakończonego roku 2015-2016" - zapytała.

Dariusz Piontkowski z PiS prosił o informację na temat skutków reformy i czy spowoduje ona zwolnienia nauczycieli. "Jakie rozwiązanie ustawowe zostaną przyjęte, aby nauczyciele gimnazjów mogli spokojnie przechodzić do pracy do ośmioletniej szkoły podstawowej bądź szkoły średniej" - pytał.

Krystyna Szumilas (PO) dopytywała o egzamin, jaki uczniowie będą pisać na koniec ósmej klasy. "Dlaczego wycofuje się pani z egzaminu z części przyrodniczej po ósmej klasie szkoły podstawowej? Ma być tylko historia, język polski i matematyka. Dlaczego nie chce pani dopuścić do tego, aby uczniowie uczyli się naukowego myślenia, krytycznego myślenia? Aby nauki przyrodnicze były w polskiej szkole ważne" - powiedziała.

Iwonę Michałek (PiS) interesowały skutki finansowe reformy. "Czy samorządy stracą na reformie edukacji" - pytała.