Podobno dzieci, które teraz są w pierwszej klasie, będą korzystać z elementarza, który już użytkowały dwa poprzednie roczniki. Czy to prawda
Tak. Od września 2014 r. uczniowie pierwszych klas szkoły podstawowej otrzymują darmowy podręcznik przygotowany przez resort edukacji i pomoce edukacyjne w postaci ćwiczeń i podręcznika do języka obcego. Tegoroczne pierwszaki korzystają z podręczników, które obowiązywały w 2014 r., bo rządowe książki użytkowane są przez trzy lata.
MEN wprowadziło również dotację celową na wyposażenie:
- szkół podstawowych i artystycznych na poziomie podstawowym w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne do tego języka dla klas I–III – do wysokości 25 zł na ucznia;
Reklama
- szkół podstawowych i artystycznych w materiały ćwiczeniowe dla klas I–III – do wysokości 50 zł na ucznia;
- szkół podstawowych i artystycznych w podręczniki lub materiały edukacyjne dla klas IV–VI – do wysokości 140 zł na ucznia;
- szkół podstawowych i artystycznych w materiały ćwiczeniowe dla klas IV–VI – do wysokości 25 zł na ucznia;
- gimnazjów i tego typu szkół artystycznych w podręczniki lub materiały edukacyjne – do wysokości 250 zł na ucznia;
- gimnazjów i szkół artystycznych w materiały ćwiczeniowe – do wysokości 25 zł na ucznia.
Co roku kolejne klasy szkół będą objęte wsparciem. MEN będzie dostarczało elementarze dla klas I–III szkoły podstawowej, dla pozostałych dyrektorzy kupią podręczniki i ćwiczenia z dotacji budżetowej. Zapewniono też pomoc przy kompletowaniu wyprawki szkolnej, przeznaczając na ten cel ok. 24 mln zł. Informacji w sprawie pomocy i trybu jej otrzymania udziela dyrektor szkoły.
Podstawa prawna
Art. 22ad ust. 2 i 22ae ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.).