Kształtowanie postaw i wychowanie do wartości – to jeden z głównych kierunków polityki oświatowej państwa na przyszły rok.
Szefowa MEN Anna Zalewska wyznaczyła niedawno priorytety działania państwowego szkolnictwa. Jednym z nich mają być wartości. Jakie? Nie wiadomo. Jasne jest jednak, że realizacja priorytetu zostanie skontrolowana. Jak zapowiada minister, 60 proc. prowadzonych przez kuratorów ocen szkół w przyszłym roku ma dotyczyć właśnie wartości.
Priorytety polityki oświatowej to dokument ogłaszany corocznie. Minister zapisuje w nim to, co będzie najważniejsze w danym roku szkolnym. – Szkoły, opracowując swoje plany, biorą to pod uwagę, kontrolują to następnie kuratorzy – wyjaśnia Joanna Kluzik-Rostkowska, minister edukacji w rządzie Donalda Tuska. Dla przykładu w ubiegłym roku MEN stawiało nacisk na rozwój bibliotek, nauczanie matematyki, dostosowanie szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz wzmocnienie bezpieczeństwa w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.