Obecny system nie spełnia swojej funkcji. Nie oznacza to jednak konieczności totalnego zburzenia i sformułowania na nowo jego ram prawnych. Wystarczy go uporządkować - mówi w wywiadzie dla DGP Jacek Pakuła, organizator konferencji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Zakończyła się V edycja Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów”, nad którą patronat objął DGP. W tegorocznej edycji wzięło udział ponad 120 osób – na co dzień zajmujących się pomocą materialną w szkołach wyższych i instytutach naukowych PAN. Jakie płyną z niej wnioski?
Konferencja ukazała zarówno skomplikowany charakter regulacji dotyczących pomocy materialnej, jak i wiele problemów, z którymi na co dzień stykają się osoby przyznające stypendia i zapomogi na studiach. O ile podstawy systemu pomocy materialnej znajdują się w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym, o tyle każdy praktyk wie, że stosujemy również przepisy kodeksu postępowania administracyjnego czy ustawy o świadczeniach rodzinnych, a także rozporządzenia itd. Obecny system nie spełnia swojej funkcji. Nie oznacza to konieczności totalnego zburzenia i sformułowania na nowo ram prawnych, ale niektóre uwagi powinny być jednak uwzględnione.