Resort nauki proponuje, aby wszystkie osoby uczące się w szkołach wyższych miały takie samo prawo ubiegać się o pożyczkę na preferencyjnych warunkach. Musi jednak do tego przekonać rząd. To nie będzie łatwe.
Projekt nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym jeszcze nie trafił do Sejmu, a już wokół niego zbierają się ciemne chmury. Wszystko za sprawą projektowanego przepisu, zgodnie z którym przy udzielaniu kredytu nie będzie już brana pod uwagę sytuacja materialna studenta. Tej propozycji Jarosława Gowina sprzeciwia się m.in. Ministerstwo Finansów.
W tle budżet