W środę maturzyści zmierzą się z informatyką i historią sztuki. Pisemny egzamin z informatyki rozpocznie się o godz. 9.00. Na popołudnie zaplanowany jest dziś także pisemny egzamin z historii sztuki. Rozpocznie się on o godz. 14.00. Egzamin z informatyki potrwa 210 minut, a z historii sztuki 180 minut.

Matura 2024 z informatyki

Informatyka należy do grupy przedmiotów do wyboru. Zdają ją tylko maturzyści, którzy zadeklarowali taką wolę. Dzisiejszy egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00. Maturzyści mają do dyspozycji 210 minut. Zgodnie z komunikatem CKE: "zdający jest zobowiązany wybrać system operacyjny wraz z językiem programowania i programem użytkowym posiadanym przez szkołę". Z kolei placówka oświatowa powinna zapewnić dla każdego zdającego pamięć USB (pendrive) do tymczasowego zapisu plików przez zdającego podczas drugiej części egzaminu.

Matura z informatyki jest na topie

Informatyka jest jednym z dziesięciu najczęściej wybieranych przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym. W przygotowanym przez CKE rankingu zajmuje 10. miejsce. Chęć zdawania informatyki zadeklarowało 3,6 proc. tegorocznych maturzystów, czyli prawie 10 tys. osób.

Matura 2024 z historii sztuki

Na dzisiejsze popołudnie zaplanowano egzamin z historii sztuki. Rozpocznie się on o godzinie 14.00. Egzamin potrwa 180 minut.Historia sztuki, podobnie jak informatyka, należy do grupy przedmiotów do wyboru. Jej zdawanie nie jest więc obowiązkowe.

Matura 2024 – zasady ogólne

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym.

Wszyscy tegoroczni abiturienci muszą też przystępować dodwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego. Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych muszą przystąpić jeszcze do egzaminu ustnego z języka ojczystego.

Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo dojednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do jeszcze pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym. Z tego obowiązku wyłączeni są absolwenci techników i branżowych szkół II stopnia, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.