W czwartek, 23 maja, maturzyści zmierzą się z fizyką i językiem włoskiem. Pisemny egzamin z fizyki na poziomie rozszerzonym rozpocznie się o godz. 9.00. Na popołudnie zaplanowany jest pisemny egzamin z języka na poziomie rozszerzonym oraz poziomie dwujęzycznym. Rozpocznie się on o godz. 14.00. Ile czasu przewidziano na dzisiejsze egzaminy?

Matura 2024 z fizyki

Egzamin z fizyki zdają tylko maturzyści, którzy zadeklarowali taką wolę. Przedmiot ten należy bowiem do grupy przedmiotów do wyboru. Dzisiejszy egzamin pisemny z fizyki na poziomie rozszerzonym rozpocznie się o godzinie 9.00. Maturzyści mają do dyspozycji 180 minut.

Matura z fizyki wśród najpopularniejszych

Fizyka jest jednym z dziesięciu najczęściej wybieranych przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym w Formule 2023. Chęć jej zdawania zadeklarowało 5,9 proc. absolwentów rocznika 2024, czyli prawie 15,5 tys. osób. W przygotowanym przez CKE rankingu zajmuje ona 9. miejsce.

Matura 2024 z języka włoskiego

Na dzisiejsze popołudnie zaplanowano egzamin z języka włoskiego na poziomie rozszerzonym oraz na poziomie dwujęzycznym. Język włoski należy do grupy przedmiotów do wyboru. Jego zdawanie nie jest więc obowiązkowe. Egzamin rozpocznie się o godzinie 14.00. Maturzyści zdający język włoski na poziomie rozszerzonym mają do dyspozycji 150 min., natomiast zdający na poziomie dwujęzycznym dysponują nieco większym czasem. Egzamin w tym przypadku potrwa 180 minut.

Matura 2024 – zasady ogólne

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym.

Wszyscy tegoroczni abiturienci muszą też przystępować do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego. Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych muszą przystąpić jeszcze do egzaminu ustnego z języka ojczystego.

Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do jeszcze pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym. Z tego obowiązku wyłączeni są absolwenci techników i branżowych szkół II stopnia, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.