Przed egzaminem ósmoklasisty uczeń musi przeglądnąć wszystkie lektury, które czytał od czwartej klasy szkoły podstawowej. W poprzednich latach było trochę łatwiej, bo wymagane były tylko lektury z siódmej i ósmej klasy. W 2024 roku jednak lista lektur została znacznie poszerzona. Warto wspomnieć, że wynik tego egzaminu ma znaczenie podczas rekrutacji do szkół średnich.

Lista lektur wymaganych na egzamin ósmoklasisty 2024 jest obszerna, ale jeśli uczeń regularnie czytał wszystkie książki, to przed egzaminem wystarczy mu tylko odświeżyć swoją wiedzę. Ci, którzy nie przeczytali lektur regularnie, będą mieli więcej pracy do nadrobienia.

Harmonogram egzaminów ósmoklasisty 2024

Egzaminy ósmoklasisty w 2024 roku odbędą się w terminie 14-16 maja. 14 maja odbędzie się egzamin z języka polskiego. A 15 i 16 maja - egzaminy z matematyki oraz języka obcego nowożytnego.

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego w 2024 roku rozpocznie się o godzinie 09:00 i potrwa 120 minut. Dodatkowy termin egzaminu został zaplanowany na 10 czerwca dla tych uczniów, którzy z różnych przyczyn, w tym zdrowotnych, nie będą mogli pisać go w maju. Wyniki uczniowie poznają 3 lipca.

Kto ustala listę lektur na egzaminie ósmoklasisty?

Ministerstwo Edukacji i Nauki ustala, które lektury muszą być przeczytane przez uczniów przed egzaminem ósmoklasisty. Co roku Centralna Komisja Egzaminacyjna publikuje szczegółowy wykaz lektur obowiązujących na tym egzaminie. Znajduje się on w aneksie do Informatora o egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego.

Lista lektur obowiązkowych na egzaminie ósmoklasisty 2024

Podczas egzaminu ósmoklasiści muszą wykazać się znajomością lektur, które czytali od czwartej do ósmej klasy szkoły podstawowej. Ta znajomość może okazać się kluczowa podczas egzaminu z języka polskiego, zarówno przy rozwiązywaniu zadań zamkniętych, jak i otwartych, gdzie uczeń musi napisać dłuższą formę wypowiedzi, np. opowiadanie lub rozprawkę.

Oto lista lektur obowiązkowych, które będą wymagane na egzaminie ósmoklasisty w 2024 roku:

 • Charles Dickens, "Opowieść wigilijna"
 • Aleksander Fredro, "Zemsta"
 • Jan Kochanowski, wybór fraszek i trenów, w tym tren VII i VIII
 • Aleksander Kamiński, "Kamienie na szaniec"
 • Adam Mickiewicz, "Reduta Ordona"
 • Adam Mickiewicz, "Śmierć Pułkownika"
 • Adam Mickiewicz, "Świtezianka"
 • Adam Mickiewicz, "Dziady cz. II"
 • Adam Mickiewicz, "Pan Tadeusz" (całość)
 • Antoine de Saint-Exupéry, "Mały Książę"
 • Henryk Sienkiewicz, "Quo vadis"
 • Henryk Sienkiewicz, "Latarnik"
 • Juliusz Słowacki, "Balladyna"
 • oraz wiersze wybranych poetów.

Lista lektur uzupełniających na egzaminie ósmoklasisty 2024

Przed egzaminem ósmoklasisty 2024 zaleca się także przypomnienie sobie lektur uzupełniających, ponieważ uczeń może odwoływać się do nich w swoich pisemnych pracach. Lektury uzupełniające na egzaminie ósmoklasisty w 2024 roku to:

 • Jan Kochanowski, wybór pieśni i trenów, w tym tren I, V,
 • Ignacy Krasicki, "Żona modna",
 • Adam Mickiewicz, wybrany utwór z cyklu "Sonety krymskie",
 • Stefan Żeromski, "Syzyfowe prace",
 • Sławomir Mrożek, "Artysta",
 • Melchior Wańkowicz, "Tędy i owędy" (wybrany reportaż).