Uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej już niebawem przystąpią do egzaminu ósmoklasisty. Jednym z przedmiotów egzaminacyjnych jest matematyka. Przypominamy arkusze egzaminacyjne CKE z matematyki z poprzednich lat. Zachęcamy do ich rozwiązania w ramach powtórki przed egzaminem ósmoklasisty z matematyki.

Egzamin ósmoklasisty 2024. Podstawowe informacje

Uczniowie ostatniej klasy szkoły podstawowej, aby ją ukończyć, muszą przystąpić do egzaminu ósmoklasisty. Nie muszą jednak obawiać się tego, czy uda im się go zdać. Dla egzaminu nie określono bowiem minimalnej liczby punktów, która wymagana jest do jego zaliczenia. Oznacza to, że egzaminu tego nie można nie zdać.

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:

  • uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej;
  • uczniowie szkół artystycznych, które realizują kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej (do egzaminu przystępują uczniowie tej klasy, której zakres nauczania odpowiada VIII klasie szkoły podstawowej);
  • słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych.

Przed zdającymi trzy egzaminy. We wtorek 14 maja z języka polskiego, w środę 15 maja z matematyki oraz w czwartek 16 maja z języka obcego nowożytnego (języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego lub rosyjskiego). W przypadku tego ostatniego egzaminu uczniowie mogą wybrać tylko ten język, którego uczyli się w szkole w ramach zajęć obowiązkowych. Każdy z egzaminów rozpocznie się o godzinie 9:00.

Zdający swoje wyniki poznają 3 lipca. Zaświadczenie, które wydane zostanie każdemu uczniowi, zawierać będzie wyniki dla każdego przedmiotu egzaminacyjnego. Wyniki te podane zostaną w procentach oraz na skali centylowej.

Egzamin ósmoklasisty z matematyki. Wymagania egzaminacyjne

CKE w swoim "Informatorze o egzaminie ósmoklasisty z matematyki od roku szkolnego 2018/2019" oraz w Aneksie do niego przedstawiła ogólne wymagania egzaminacyjne dotyczące matematyki. Przedstawiają się one następująco:

  • sprawność rachunkowa,
  • wykorzystanie i tworzenie informacji,
  • wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji,
  • rozumowanie i argumentacja.

W szczegółowych wymaganiach egzaminacyjnych znalazły się natomiast m.in.: liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym, liczby całkowite, ułamki zwykłe i dziesiętne, obliczenia praktyczne, pierwiastki, tworzenie wyrażeń algebraicznych z jedną i z wieloma zmiennymi, obliczenia procentowe, własności figur geometrycznych na płaszczyźnie, geometria przestrzenna i zadania tekstowe.

Egzamin ósmoklasisty 2024: Arkusze CKE z matematyki z poprzednich lat

Aby sprostać przedstawiony wyżej wymaganiom egzaminacyjnym, uczniowie powinni odpowiednio się przygotować i powtórzyć materiał. W ramach powtórki do egzaminu ósmoklasisty z matematyki proponujemy zapoznanie się z arkuszami CKE z poprzednich lat (2021-2023). Zmierzenie się z zadaniami, które rozwiązywali poprzednicy, sprawdzi wiedzę i pomoże ustalić, na co jeszcze należy zwrócić szczególną uwagę w trakcie ostatnich przygotowań.

Oto arkusze CKE z egzaminu ósmoklasisty z matematyki z:

Chcąc jeszcze lepiej przygotować się do egzaminu ósmoklasisty z matematyki można także rozwiązać dostępny na stronie CKE arkusz próbnego egzaminu ósmoklasisty z matematyki z 2021 roku.