Już 14 maja rozpocznie się kończący szkołę podstawową egzamin ósmoklasisty 2024. Ten ważny sprawdzian zastępuje egzamin wstępny do szkoły ponadpodstawowej, dlatego ważne jest uzyskanie jak największej liczby punktów. Jak oblicza się punkty z egzaminu? I za co poza egzaminem można dostać punkty?

Maksymalna liczba punktów, które uczeń może otrzymać w ramach rekrutacji do szkoły średniej, wynosi 200 punktów. 100 punktów uczeń może zdobyć na egzaminie ósmoklasisty. Drugą połowę stanowią punkty za oceny na świadectwie oraz te za szczególne osiągnięcia, czy dodatkową działalność. Jak wygląda obliczanie punktów?

Jak przeliczyć punkty otrzymane na egzaminie ósmoklasisty 2024

Na egzaminie ósmoklasisty 2024 uczeń otrzymuje punkty procentowe, które następnie należy przeliczyć.

 • Przeliczanie punktów z języka polskiego i matematyki

Przeliczając punkty z języka polskiego i matematyki, mnożymy liczbę punktów procentowych za egzamin ósmoklasisty przez 0,35.

 • Przykład: 100 proc. punktów na egzaminie, to 100 x 0,35, czyli 35 punktów.
 • Przykład: 50 proc. punktów na egzaminie, to 50 x 0,35, czyli 17,5 punktu.
 • Przeliczanie punktów z języka obcego nowożytnego.

Przeliczając punkty z języka obcego nowożytnego mnożymy liczbę punktów procentowych za egzamin ósmoklasisty przez 0,30.

 • Przykład: 100 proc. punktów na egzaminie, to 100 x 0,3 = 30 punktów.
 • Przykład: 50 proc. punktów na egzaminie, to 50 x 0,3 = 15 punktów.

Jak przeliczyć oceny ze świadectwa na punkty?

Przeliczając oceny ze świadectwa na punkty pod uwagę należy wziąć oceny z języka polskiego, matematyki oraz pierwszego i drugiego przedmiotu branego pod uwagę podczas rekrutacji.

Przedmioty brane pod uwagę podczas rekrutacji zależą od profilu szkoły i klasy, do której chce zdawać uczeń. W przypadku klasy matematyczno-fizycznej takim przedmiotem będzie z pewnością fizyka, w klasie matematyczno-geograficznej – geografia, a humanistycznej – historia, czy WOS.

Oceny ze świadectwa przeliczamy w następujący sposób:

 • celujący – 18 punktów,
 • bardzo dobry – 17 punktów,
 • dobry – 14 punktów,
 • dostateczny – 8 punktów,
 • dopuszczający – 2 punkty.

Za co można dostać dodatkowe punkty?

Dodatkowe punkty w ramach rekrutacji można otrzymać za świadectwo z czerwonym paskiem, wolontariat i różne sukcesy.

Dodatkowe punkty przeliczamy w następujący sposób:

 • świadectwo z czerwonym paskiem – 7 punktów
 • wolontariat szkolny – 3 punkty
 • sukcesy w konkursach kuratoryjnych, konkursach wiedzy, osiągnięcia artystyczne i sportowe – od 2 do 10 punktów.
ikona lupy />
GazetaPrawna.pl

Egzamin ósmoklasisty 2024 - Język polski, Matematyka, Język angielski – najnowsze arkusze z odpowiedziami i punktacją do zadań. Niezbędne w przygotowaniu do egzaminu!

Ksiąski dostępne na https://sklep.infor.pl/komplet-egzamin-osmoklasisty-2024-arkusze-jezyk-polski-matematyka-jezyk-angielski.html