We wtorek 14 maja uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej rozpoczną egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. W kolejnych dniach przystąpią jeszcze do egzaminu z matematyki i języka obcego nowożytnego. W ramach powtórki z języka polskiego przypominamy arkusze CKE z poprzednich lat z tego przedmiotu. Zachęcamy do ich rozwiązania i sprawdzenia tym samym swojej wiedzy.

Egzamin ósmoklasisty 2024: Terminy

W połowie maja uczniów ostatnich klas szkół podstawowych czeka pierwszy w ich życiu poważny sprawdzian wiedzy - egzamin ósmoklasisty. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły. Nie ma jednak określonej minimalnej liczby punktów, którą należy zdobyć. Oznacza to, że egzaminu nie można nie zdać.

Przed uczniami trzy dni egzaminów:

  • we wtorek 14 maja - z języka polskiego,
  • w środę 15 maja - z matematyki,
  • w czwartek 16 maja - z języka obcego nowożytnego (do wyboru język: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski lub rosyjski).

Uczniowie, którzy z uzasadnionych przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpią do egzaminu ósmoklasisty we wspomnianych terminach majowych, będą mogli zrobić to w kolejnym miesiącu. CKE wyznaczyła dodatkowe terminy egzaminu ósmoklasisty:

  • poniedziałek 10 czerwca - język polski,
  • wtorek 11 czerwca - matematyka,
  • środa 12 czerwca - język obcy nowożytny.

Każdy z egzaminów rozpoczyna się o godzinie 9:00. Uczniowie poznają wyniki egzaminu ósmoklasisty 3 lipca.

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Najważniejsze informacje

We wtorek 14 maja odbędzie się egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Potrwa on 120 minut lub - w przypadku osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi - maksymalnie 180 minut. Na salę egzaminacyjną zdający będą mogli wnieść jedynie długopisy lub pióra z czarnym wkładem lub atramentem. Nie będą mogli natomiast mieć ze sobą ołówków, słowników oraz telefonów komórkowych.

Zdający egzamin z języka polskiego mogą zdobyć maksymalnie 45 punktów. Arkusz egzaminacyjny składa się z dwóch części - zadań opartych o dwa zamieszczone w nim teksty oraz wypracowania (opowiadania lub rozprawki). W przypadku drugiej części egzaminu uczniowie muszą odwołać się do obowiązkowej lektury szkolnej lub innego, samodzielnie wybranego utworu.

Egzamin ósmoklasisty oparty jest o wymagania egzaminacyjne, które zawarte zostały w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 2022 roku. Wymagania egzaminacyjne z języka polskiego obejmują:

  • kształcenie literackie i kulturowe,
  • kształcenie językowe,
  • tworzenie wypowiedzi,
  • samokształcenie.

Egzamin ósmoklasisty: Arkusze egzaminacyjne CKE z poprzednich lat (2021-2023)

Uczniowie, którzy w tym roku przystępują do egzaminów, zastanawiają się często, co było na egzaminie ósmoklasisty w poprzednich latach. Odpowiedź znaleźć mogą na stronie CKE w publikowanych przez nią arkuszach egzaminacyjnych z lat 2021, 2022 i 2023.

Poza standardową powtórką materiału warto sięgnąć do wspomnianych arkuszy i rozwiązać zawarte w nich zadania, z którymi mierzyli się uczniowie w poprzednich latach. Arkusze CKE egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, które świetnie sprawdzą się przy powtórce z tego przedmiotu, znaleźć można tutaj:

Na stronie CKE dostępny jest ponadto arkusz egzaminacyjny z egzaminu próbnego z języka polskiego z 2021 roku, a także przykładowy arkusz egzaminacyjny z języka polskiego. Arkusze te również można rozwiązać w ramach powtórki do egzaminu ósmoklasisty.