"Bunt i jego konsekwencje dla człowieka" lub "Jak relacja z drugą osobą kształtuje człowieka?" - takie tematy rozprawki do wyboru były - według maturzystów z XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Warszawie - na egzaminie z języka polskiego na poziomie podstawowym w nowej formule.

Przypomnijmy, że na napisanie egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym, przeprowadzanym w nowej formule (tzw. formuła 2023) maturzyści mają 240 minut.

Matura z polskiego

Egzamin pisemny z polskiego na poziomie podstawowym w tej formule składa się z trzech części. Maturzyści muszą rozwiązać dwa testy i napisać tekst własny - rozprawkę na jeden z dwóch podanych tematów.

Pisząc tekst własny, maturzyści muszą odwołać się do utworów literackich i do wybranych kontekstów (np. historycznoliterackiego, literackiego, biograficznego, kulturowego, religijnego, mitologicznego, biblijnego, historycznego, filozoficznego, egzystencjalnego, politycznego i społecznego). Jednym z utworów musi być lektura obowiązkowa.

Dwie formuły

W tym roku egzaminy przeprowadzane są w dwóch formułach: nowej i starej. Inne arkusze egzaminacyjne i inne tematy mają tegoroczni absolwenci liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia, którzy zdają w nowej formule, a inne maturzyści, absolwenci z wcześniejszych roczników, którzy zdają zgodnie ze starą formułą.

Arkusze egzaminacyjne z języka polskiego na poziomie podstawowym w obu formułach Centralna Komisja Egzaminacyjna ma ujawnić po południu na swojej stronie internetowej.

Matura 2024. Polski, poziom podstawowy [ARKUSZE CKE I ODPOWIEDZI] >>