Matury 2024 rozpoczną się już po majówce. Zdający przystąpią do egzaminów pisemnych i ustnych. CKE wskazała terminy główne, dodatkowe oraz poprawkowe. Poniżej przedstawiamy harmonogram matur 2024.

Szczegółowy harmonogram pisemnych matur 2024

Zgodnie z harmonogramem przekazanym przez CKE, pisemne matury 2024 będą przebiegać następująco:

7 maja (wtorek) g. 9:00 - język polski (pp)

8 maja (środa) g. 9:00 – matematyka (pp), g. 14:00 - język kaszubski (pr), język łemkowski (pr), język łaciński i kultura antyczna (pr)

9 maja (czwartek) g. 9:00 - język angielski (pp), g. 14:00 - język francuski (pp), język hiszpański (pp), język niemiecki (pp), język rosyjski (pp), język włoski (pp)

10 maja (piątek) g. 9:00 - wiedza o społeczeństwie (pr), g. 14:00 - język niemiecki (pr, pd)

13 maja (poniedziałek) g. 9:00 - język angielski (pr, pd), g. 14:00 – filozofia (pr)

14 maja (wtorek) g. 9:00 – biologia (pr), g. 14:00 - język rosyjski (pr, pd)

15 maja (środa) g. 9:00 – matematyka (pr), g. 14:00 - język francuski (pr, pd)

16 maja (czwartek) g. 9:00 – chemia (pr), g. 14:00 - historia muzyki (pr)

17 maja (piątek) g. 9:00 – geografia (pr), g. 14:00 - języki mniejszości narodowych (pp)

20 maja (poniedziałek) g. 9:00 - język polski (pr), g. 14:00 - języki mniejszości narodowych (pr)

21 maja (wtorek) g. 9:00 – historia (pr), g. 14:00 - język hiszpański (pr, pd)

22 maja (środa) g. 9:00 – informatyka (pr), g. 14:00 - historia sztuki (pr)

23 maja (czwartek) g. 9:00 – fizyka (pr), g. 14:00 - język włoski (pr, pd)

24 maja (piątek) g. 9:00 - matematyka (pp), g. 10:35 - geografia (pr), g. 12:10 - chemia (pr), g. 13:45 - fizyka (pr), g. 15:20 - biologia (pr), g. 16:55 - historia (pr) w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych

pp – poziom podstawowy, pr – poziom rozszerzony, pd – poziom dwujęzyczny

Matury pisemne 2024 w terminie dodatkowym odbędą się:

  • 3-7 czerwca 2024,
  • 10-14 czerwca 2024,
  • 17 czerwca 2024.

Natomiast termin poprawkowy matury pisemnej 2024 to 20 sierpnia 2024.

Uwaga maturzyści! Sprawdźcie poziom przygotowań miesiąc przed maturą. Dziennik Gazeta Prawna poleca komplet testów i arkuszy egzaminacyjnych – MATURA 2024. Publikacje dostępne są na sklep.infor.pl/matura2024

Kiedy odbędą się matury ustne 2024?

Matury ustne 2024 w głównym terminie odbędą się w następujących dniach:

  • 11-16 maja 2024 (z wyłączeniem 12 maja),
  • 20-25 maja 2024.

Termin dodatkowy matur ustnych 2024 to 10-12 czerwca 2024.

Natomiast termin poprawkowy matury ustnej 2024 to 21 sierpnia 2024.

Wyniki matur 2024

Wyniki matur 2024 zostaną ogłoszone w dniu 9 lipca 2024. Również tego dnia nastąpi wydanie zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach.

Natomiast ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego poprawkowego oraz wydanie zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach nastąpi w dniu 10 września 2024.

GazetaPrawna.pl

Wszystkim tegorocznym maturzystom polecamy zestaw testów i arkuszy egzaminacyjnych – MATURA 2024. Publikacje dostępne są na: sklep.infor.pl/matura2024